Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Kovid-19 Salgınının Yarattığı Ekonomik Zorluklar, Monako Oşinografi Müzesi’ni “Bağış” Çağrısında Bulunmaya Zorladı.

8356Kovid-19 Salgınının Yarattığı Ekonomik Zorluklar, Monako Oşinografi Müzesi’ni “Bağış” Çağrısında Bulunmaya Zorladı.

Monako’nun en önemli ve değerli bilim kuruluşlarından Oşinografi Müzesi, Kovid-19 salgını nedeniyle turizmden elde ettiği gelirlerini kaybetmesi sonucu destek arayışına girdi.

Kamusal alanların koranavirüs salgını nedeniyle kapalı olması çok sayıda tecim kuruluşunu ve turistik ziyaret yerini de etkiledi. Bu sarsıntıdan etkilenenler arasında Monako Oşinografi Enstitüsü bünyesindeki Oşinografi Müzesi ve Paris’teki Okyanusların Evi de bulunuyor. Benzer biçimde, Avrupa’daki salgın nedeniyle ziyaretçi kaybeden ve finansman zorluğu yaşayan özel müzeler de devletten destek isteminde bulunmak zorunda kaldı.

İki aydan daha uzun süredir müzedeki tüm etkinliklerin ertelenmiş olması, bilet satışlarına dayanan yıllık gelirin %70 oranında düşmesine neden oldu. Bu gelişmeler, kaçınılmaz olarak kuruluşu, kamudan destek isteminde bulunma durumunda bıraktı.

Bir kamu kuruluşu olarak, tüm bağışçılar, yaptıkları bağış miktarının %66’sını gelir vergisi indirimi amacıyla kullanabilecek. 50.000 Avro üzerindeki IFI bağışçıları için ise; bu miktar % 75 olacak.

Oşinografi Enstitüsü‘nün Genel Yöneticisi Robert Calcagno, Monako’daki basın organlarında yayınlanan sözlerinde, salgının yarattığı bu ekonomik dar boğaz ve toplumsal boyutu ile ilgili olarak, “İçinden geçmekte olduğumuz bu zor günler, kendi iç dünyamızı her zaman olduğundan daha derinlemesine keşfe çıkmamamızı ve bu dünyanın bir parçası olarak diğer canlı türleriyle, gezegenimizle ve okyanuslarla olan bağımızı yeniden kurmamız yolunda bir zorunluluk yarattı.” diyerek sözlerini şöyle sürüdürüyor, “Bu nedenle her zaman olduğundan daha fazla bu zor günleri aşabilmek, bunlarla yüzleşebilmek ve geleceğe sizlerle; kemikleşmiş bir kararlılıkla ve çoşkulu bir tinle, hazırlanabilmek için sizlerin bağışlarına gereksinimizi var” diyor.

1906 yılındaki kuruluşundan günümüze, Oşinografi Enstitüsü denizlere ve denizlerin korunmasına adanmış bir kuruluş olarak; toplumu eğitmek, okyanusların olağanüstü dünyasına ilgi çekmek ve toplumu günümüzde dünya denizlerinin yüz yüze geldiği sorunlarının çözümünde sefer etme görevini üstleniyor.

Bağışlar, doğrudan enstitüden gelen fonlara dayanan tesislere gidecek ve bu bağışlar Monako Deniz Canlıları Bakım Merkezi‘nde bulunan deniz canlılarının gereksinimlerinin karşılanmasını ve bakımlarını, öğrenim etkinliklerinin sürdürülmesini, akvaryumun bakımını, süregelen okyanus yaşamı ve korunması üzerine yapılan araştırma çalışmalarını ve programlarını ve sergileri içerecek biçimde kullanılacak.

 

(Kaynak: monacolife.net)

 

-->