Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

İskoç Deniz Müzesinde Sergilenen “Gölgeyi Özdekle Birbirine Karıştırmak” Adlı Video ve Ses Yerleştirmesi, Shetland’ın Denizle Olan İlişkisinin İzlerini Sürüyor.

14413İskoç Deniz Müzesinde Sergilenen “Gölgeyi Özdekle Birbirine Karıştırmak” Adlı Video ve Ses Yerleştirmesi, Shetland’ın Denizle Olan İlişkisinin İzlerini Sürüyor.

İskoç Deniz Müzesi’nde sergilenmeye başlanan “Gölgeyi Özdekle Birbirine Karıştırmak – Confusing shadow with substanceadlı video ve ses yerleştirmesi, Kuzey Atlantik denizinde İzlanda ile Norveç arasında bulunan Shetland takımadalarının denizle ve geçmişiyle olan bağlarının ortaya koyuyor.

Çevrim halindeki görüntülere ve seslere yer veren yapıt, izleyicileri, mekana ve zamana ilişkin bağlar kurarak; izleyiciyi, uzaklık ve yakınlık, kalıcılık ve geçicilik kavramları arasında yolculuğa çıkarıyor.

Janette Kerr ve Jo Millett’in ortak projesi olan video yapıt, 18. ve 19. yüzyılda yaz aylarında yüzlerce insanın yaşadığı ve çalıştığı, bir zamanlar canlı ekonomik yaşamın sürdüğü balıkçılık merkezleri olan Stenness, Northmavine, Shetland yerleşim yerlerinin izlerini -somut ve somut olmayan yanlarıyla- sürüyor.

scottishmaritimemuseum.org

scottishmaritimemuseum.org

Yerleştirme, üç video ekranından ve dört kanallı sesten oluşuyor. Her bir video ekranı bir diğerinden farklı gösterim süresi uzunluklarına, ardıl sıralanan farklı görüntülere sahip olması nedeniyle; kendi içinde bağımsız olarak dönüyor. Dört farklı kanal içeren ses, odanın farklı köşelerine konumlandırılan dört hoparlörden, bazen ayrı ayrı, bazen hepsinden birden aynı anda dinleyicinin kulağına geliyor. Bu kurgu sayesinde sergi mekanı içinde dolaşan ziyaretçi, durduğu farklı noktalarda, değişen ses nedeniyle farklı bir deneyime tanıklık etmesine olanak sağlıyor.

Bu sürükleyici çalışma, İskoç Deniz Müzesinin koleksiyonunda yer alan bazı yapıtlar ile birlikte sergileniyor. Kerr’in ve Millett’in birlikte seçtikleri, videoya eşlik eden bu yağlı boya tablolar, İskoçya topraklarındaki balıkçı köylerini ve işleyen limanların sahip olduğu kıyı bölgelerine özgü yaşamının atmosferinin izleyici tarafından daha etkili biçimde hissedilmesini sağlıyor.

22 Ocak 2022 tarihinde açılan sergi, 20 Şubat 2022 tarihine kadar İskoç Deniz Müzesinde görülebilecek.

(Kaynak: scottishmaritimemuseum.org, confusingshadowwithsubstance.co.uk)

-->