Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Midilli Adasında Keşfedilen Kitabe, Barbaros Hayreddin Paşa’nın “Türk” Soylu Olduğunu Kanıtladı

6927Midilli Adasında Keşfedilen Kitabe, Barbaros Hayreddin Paşa’nın “Türk” Soylu Olduğunu Kanıtladı

Midilli Adası’nda keşfedilen 1485 tarihli kitabe, Akdeniz’i bir Türk gölüne haline getiren Barbaros Hayrettin Paşa’nın bir devşirme değil; Türk soylu olduğunu kanıtladı.

Midilli Kalesi’nin beş burcundan bir olan olan kuzey burcu üzerine yerleştirilmiş olan ancak sık ağaçlar nedeniyle görülebilmesinin olanaksız olduğu kitabeyi keşfeden Mısır Fayyoum Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Osmanlı tarihi araştırmacısı Ahmed Emin, iki yıldır Barbaros’un doğduğu Midilli’de araştırmalarını sürdürüyordu.

Emin,  kitabenin içeriğini yunan yetkililerin de bilmediğini, hatta bu konuda uluslararası uzman olan Prof. Machiel Kiel bile ilk kez duyduğunu belirtti. Emin, keşfini Türk-Arap Dünyası Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Mehmet Tütüncü’ye gönderdi. Dr. Tütüncü, kitabenin Barbaros Hayreddin Paşa’nın babası Yakub Ağa’ya ait olduğunu ortaya çıkardı.

Osmanlıca kitabede, “Bu muhteşem burcun yapılmasını fetihler babası Büyük Sultan ve Ulu (Muazzam) Hakan, Sultan Mehmed Han oğlu, Sultan Beyazıd emretti. Allah sultanlığını ve de devletini ebedi kılsın. Bunu Adem oğlu Emir Yakup 890 senesinde yapmıştır” yazıyor.

Dr. Tütüncü, “Bu kitabe, Yakub Ağa’nın 1462’de Fatih ile adanın fethine katıldığını ve Fatih’in isteğiyle Osmanlı adına adanın koruyucusu olduğunu kanıtlıyor. Yani kalenin kumandanıdır. Adada Türk kadın olmadığı için Fatih’ten izinle bir Rumla evlenen Yakub Ağa’nın İshak, Oruç, Hızır (Barbaros) ve İlyas isimli dört oğlu burada doğar. İlk defa Emir Yakub’un ismine rastlamak ve bunu Barbaros’un doğduğu Midilli Kalesi’nde bulmak çok önemli bir keşif” dedi.

Barbaros’un dedesinin adının Adem olduğunun ilk kez ortaya çıktığını da ekleyen Tütüncü, “Hristiyan kaynaklar, Barbaros’un Midillili Hristiyan bir devşirme olduğunu yazar. Bu kitabe onun devşirme değil, Türk soyundan olduğunu kanıtlıyor. Babasının adının Adem olması Müslümanlığın kanıtı” diye konuştu.

(Kaynak: milliyet.com.tr, görsel: rct.uk)

 

 

-->