Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Erkmen’in Kentsel Sınırları Köprüye Dönüştüren Projesi : “On Water”

4443Erkmen’in Kentsel Sınırları Köprüye Dönüştüren Projesi : “On Water”

Ayşe Erkmen, Münster’de gerçekleştirdiği “On Water” adlı çalışması ile sosyolojik ve şehir planlaması gibi sorunlara da dikkat çekiyor.

Erkmen, projesinde Münster’in iç limanını kullanarak, canlı bir bölge olan  Kuzey İskelesi (Nordkai) ile sanayileşmiş bölge konumunda olan Güney İskelesi (Südkai) arasındaki iki nehir kıyısını birbirine bağlamak için bir konteynerlardan oluşan bir iskele oluşturdu. Suyun hemen altında bir dolaşım alanı oluşturan bu iskele, aynı zamanda bir köprü işlevi görüyor. Böylece iki kıyıyı birbirine bağlayarak, coğrafi sınırların aşılmasına olanak sağlıyor.

181ab13f16ead40f3c7b56e587bd6455

Nehir patikaları siyasi haritalarda sınırları çizmek için olası yerler olarak kullanılırken, su yolları ve insan yapımı kanallar kentsel gelişim için başlangıç noktası ve katalizör görevi görmektedir. Su yolları böylelikle uygarlaşma sürecinde, olasılık ya da kısıtlamayı temsil eden belirsiz bir yere sahiptir.

Erkmen, Skulptur Projekte 2017’de bu bölünmeyi yansıtmakla kalmıyor; tam anlamıyla bir köprü kuruyor.  Erkmen, liman havzasıyla ayrılmış iki kentsel alan arasında bir bağlantı kurmak için, kara köprüsü yerine bir su köprüsü kullanılarak, Münster sakinleri ve ziyaretçileri için bu kopuk alanı yürüyerek ulaşılabilir duruma getiriyor.

erkem 3

erkemn 2

ayse-erkmen

(Kaynaklar: saha.org.tr, spikeartmagazine.com, tweetiz.com/nil göksel, hyperallergic.com, artasiapasific.com)

-->