Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Rúrí’nin “Geleceğin Kartografyası” Sanatçının Doğa Olayları Nedeniyle Gelecekte Ülkelerin Deniz ve Kara Sınırlarında Gerçekleşebilecek Değişim Öngörülerini Ortaya Koyuyor

İzlandalı multimedya sanatçısı Ruri’nin “Geleceğin Kartografyası” (2019) başlıklı çalışmasında yer alan haritalar; sanatçının, gelecekte oluşabilecek iklim ya da doğa olaylarının sonucu olarak, ülkelerin kıyı çizgisinde gerçekleşebilmesi olası değişimlere yönelik ön görülerini ortaya koyuyor.

Ruri; resim, yontu, edebiyat, fotoğraf, film, çoklumedya yerleştirmeleri ve performans sanatı olmak üzere sanatın pek çok alanında üretimler gerçekleştiriyor. Sanatçının geçmiş yıllardaki üretimlerinin çoğu geleceğin arkeolojisini konu alıyor ve yaptığı bu çalışmaların bir devamı niteliğinde olan “Geleceğin Kartografyası” adlı projesini oluşturan işler, yeryüzünde oluşabilecek büyük boyutlu değişiklikler kavramını ele alıyor.

1. ASI Sanat Müzesi – Reykyavik (2019)

2. ASI Sanat Müzesi – Reykyavik (2019)

3. ASI Sanat Müzesi – Reykyavik (2019)

Bilindiği üzere; harita yapma geleneği yüzlerce yıllık bir geçmişe dayanıyor. Dünyanın belirli bölgelerinin haritası yapılarak; söz konusu bölgeye ilişkin bilginin çeşitli amaçlara yönelik olarak aktarılması sağlanmaktadır. Özetle söylemek gerekirse, haritalandırma, bir coğrafi konuma ait var olan bilginin belgelendirilmesidir. “Geleceğin Kartografya”sı sergisinde yer alan işler de bu geleneği izliyor.

Sergide yer alan yerleştirmeler büyük ölçekli coğrafi haritalardan oluşuyor. Sanatçı tarafından son derece dikkatle çizimi yapılmış bu coğrafi haritalar, bu görünümleri ile alışkın olduklarımızdan çok farklı. Kara parçalarının ve kıtaların; şu anda var olduğunu düşündüğümüz kıyı çizgilerini göstermiyorlar. Burada ülkelerin gelecekte oluşabilecek kıyı çizgileri betimleniyor. Kıyı çizgisinin günümüzdeki durumundan, gelecekteki öngörülen görünümüne doğru gerçekleşecek bu değişimin, Güney Antarktika‘daki buz katmanının tümüyle erimesi sonucu oluşacağı düşünülüyor.

Haritalarda, NASA‘dan ve Japon Uzay Kuruluşu METI‘den sağlanan veriler, diğer veri kümelerinden elde edilen bilgiler ile birlikte değerlendirilerek, kullanılıyor. Bu projede Ruri, ayrıca coğrafyacı Gunnlaugur M. Einarsson ile de işbirliği gerçekleştiriyor.

4. ASI Sanat Müzesi – Reykyavik (2019)

5. Akdeniz Haritası (2019)

6. Kuzey Amerika Doğu Kıyısı (2019)

7. Baltık Denizi Kıyısı (2019)

8. Kuzey Batı İzlanda’nın Haritası

Ruri, sanatı; insan haklarını tehdit eden ve doğayı tehlikeye atan toplumsal, politik ve çevre sorunlarını sorgulamak ve bu sorunlara yönelik olan ilgiyi dile getirmek için kullanılabilecek bir ana dil olarak görüyor. Sanatçı hepimizi ilgilendiren bu sorunlara dokunurken; yaşamın kendisi ile ilgili olarak ve birlikte yaşamaya yönelik sorular ortaya atıyor. Öte yandan nesnelerin ve olguların göreceliliği ile ve insanın çevresinin anlaşılır kılmak için kurguladığı koordinat dizgesine yönelik duyduğu kuşkuları ile de yüzleşiyor.

“Geleceğin Kartografyası” sergisine buradan ulaşabilirsiniz.

(Kaynak: anchoragemuseum.org)