Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

“Fiji: Pasifik’te Sanat ve Yaşam” Sergisi, Los Angeles Sanat Müzesi’nde

LACMA’daki (Los Angeles County Museum of Art) “Fiji: Pasifik’te Sanat ve Yaşam”, Fiji Sanatı’na yönelik olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde bugüne kadar açılan ilk sergi, uluslararası koleksiyonlardan ödünç alınan 280’den fazla sanat yapıtını içeriyor.

Fiji Müzesi, British Müzesi, Cambridge Üniversitesi – Arkeoloji ve Antrpoloji Müzesi, Smithsonian Müzesi’nden ve seçkin özel koleksiyonlardan derlenen sergide; figuratif yontular, dinsel törenlerde kullanılan kava çanakları, istiridyelerden ya da balina dişlerinden üretilmiş göğüs zırhları, küçük ölçekli taşınabilir tapınaklar, silahlar, ve ayrıca Avrupalı kaşif ya da sanatçılar tarafından yapılan suluboya yapıtlar ve yağlıboya tablolar yer alıyor.

1.

Constance Gordon Cumming, “Ovalau’daki Levuka“, Fiji, (1875), suluboya

Profesör Steven Hooper ve birlikte çalıştığı araştırma takımı tarafından uzun süren araştırmalarla oluşturulmuş bu kapsamlı sergi, daha önce İngiltere- Norwich’te bulunan Sainsbury Merkezi’nde sergilenmişti. LACMA için yeniden düzenlenen sergi, bu defa ABD’deki önemli koleksiyonlardan ödünç alınan yapıtları varsıllaştırılarak izleyicinin karşısına çıkıyor.

Öte yandan, etkinlikte, Mark ve Carolyn Blackburn tarafından LACMA’ya bağışlanan Fiji’ye ait 19. yüzyıl döneminden görselleri barındıran “Blackburn Koleksiyonu”nda yer alan tarihi fotoğraflarla birlikte; Fiji’de geleneksel gereçler ve yöntemler ile üretilmiş çift gövdeli yelkenli kano (drua) da ilk defa sergileniyor.

“Fiji: Pasifikte Sanat ve Yaşam”, 02 Mayıs 2021 tarihine kadar LACMA’da sanat ve kültür izleyicilerinin ziyaretine açık olacak.

(Kaynak: lacma.org, lacmaonfire.blogspot.com)

“Fiji: Pasifik’te Sanat ve Yaşam” Sergisi Los Angeles Sanat Müzesi’nde Açıldı.

Fiji sanatı üzerine özel ve çeşitli kurumların koleksiyonlarından derlenerek oluşturulan Amerika’daki en geniş kapsamlı sergi, “Fiji: Pasifik’te Sanat ve Yaşam” sergisi, Los Angeles Sanat Müzesi – LACMA’da açıldı.

Fiji sanatı üzerine Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük ilk sergi olan “Fiji: Pasifik’te Sanat ve Yaşam” sergisinde yer alan 280 den fazla sanatsal nesne; uluslararası büyük koleksiyonlardan, British Museum‘dan, Cambridge Üniversitesi bünyesindeki Arkeooji ve Antropoloji Müzesi‘nden, Smithsonian Müzesi‘nden ve  özel seçkin koleksiyonlardan derlenerek hazırlandı.

Sergide, figüratif yontular, kava törensel kapları, istiridye kabuklarından ve balina dişlerinden yapılmış göğüs zırhları, ağaç kabuğunun soyulması ile elde edilen büyük ölçekli kumaşlar, küçük taşınabilir tapınaklar, silahlar ve Avrupa sanatından suluboyalar ve yağlıboya yapıtlar; ayrıca LACMA’nın Blackburn Koleksiyonu’ndan tarihi fotoğraflar ve Fiji’de geleneksel gereçler ve üretim yöntemleri ile yapılmış olan drua olarak adlandırılan çift gövdeli bir de yelkenli kano bulunuyor.

Fiji 2

Constance Gordon Cumming – Fiji Ovalauka Adasındaki Levuka

Fiji 3

Navua Irmağından Görünüm

15 Aralık 2019 tarihinde açılan “Fiji: Pasifik’te Sanat ve Yaşam” başlıklı sergi, 19 Temmuz 2019 tarihine kadar açık kalacak.

 

(Kaynak: lacma.org, görsel: antiquesandthearts.com)