Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Pozzuoli Körfezi’nde Antik Nebati Toplumu’na Ait Tapınak Kalıntıları Bulundu.

18110Pozzuoli Körfezi’nde Antik Nebati Toplumu’na Ait Tapınak Kalıntıları Bulundu.

Napoli’nin dışında yer alan Pozzuoli Körfezinde, Arap Yarımadasından Kampania bölgesine gelerek, yerleşen ve burada çok canlı bir ticari yaşama sahip bir kent kuran Antik Nebati* toplumunun büyük tapınağına ait iki adet mermer sunak parçası bulundu.

İtalyan Kültür Bakanlığı yapılan keşifle ilgili olarak yayımladığı açıklamada, “Birinci yüzyıla ait olduğu belirlenen Roma Dönemine ait iki adet mermer sunak, şimdi su altında olan Büyük Nebati Tapınağı’nın iç mekanında bulunmaktaydı” ifadelerine yer verildi. Antik kalıntıların bulundukları deniz tabanından ne zaman çıkartılacakları ya da böyle bir çalışmanın yapılıp yapılmayacağı, bu konuda resmi bir açıklama yapılmaması nedeniyle, henüz belirsizliğini koruyor.

İtalyan Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano yaptığı açıklamada “Bu, olağanüstü bir keşif ve Kültür Bakanlığı’na bağlı kuruluşların, Karabinieri Napoli’nin sualtı şubesinin ve bölgedeki akademik/bilimsel kuruluşlarının işbirliğini bir meyvesi olduğunun altını çizmek gerekiyor. Antik Puteoli (Pozzuoli), tam konumunun neresi olduğu bugüne kadar bilinmeyen hazinelerinden birini daha gün ışığına çıkardı. Bu bulgu, Antik dünyadaki Akdeniz havzasının; tecimsel, kültürel ve dinsel anlamda karşılıklı etkileşiminin ne denli büyük olduğunun ve varsıllığının kanıtı olarak karşımızda duruyor” sözlerine yer veriyor.

Keşif, Puzzouli Limanının nasıl bir yerleşime sahip olduğunun da gün ışığına çıkarıyor. Bulgular, özellikle Nebati toplumun dinsel binalarının uzun sıralar halinde dizilen ambar yapılarıyla çok yakın bir bağlantıda konumlandırıldığını gösteriyor. Bu ambarların, Kampania bölgesine gelen ya da Roma’ya yönlendirilen aktarım durumundaki çok sayıda ticari malın limanda saklanması amacıyla yapılmış oldukları biliniyor.

Söz konusu buluntularla birlikte, 18. yüzyılda keşfedildiği günden bu yana, batık kentin bir zamanlar yer aldığı bu alanda ele geçen mihrap taşlarının ve sunaklara ait tabanların toplam sayısını 5’e çıkmış oldu. Daha önce bulunan ilk üçü (iki adet taban ve bir adet mihrap taşı) şimdi Napoli Ulusal Arkeoloji Müzesi’nin ve Baiae Kalesindeki Campi Flegrei Arkeoparkı’nın koleksiyonlarında yer alıyor.

*Arap Yarımadasının çöllerinde yerleşik bir halkın olan Nebati’ler; yaklaşık olarak 2000 yıl önce, geldikleri Puzzuoli’de bir yerleşim yeri kurmuşlardı. Tarihi belgelerde, Roma Akdeniz’inin en büyük tecim limanına dönüşerek yükselen bu kentin, 15. yy’ın sonlarına gelindiğinde artık düşüşe geçtiğine yönelik bilgiler yer alıyor.

(Kaynak: theartnewspaper.com)

-->