Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

V. Pehlivanoğlu’nun “Denize Doğru Bakış” Adlı Resim Sergisi, Akademililer Sanat Merkezi’nde Açılıyor

5581V. Pehlivanoğlu’nun “Denize Doğru Bakış” Adlı Resim Sergisi, Akademililer Sanat Merkezi’nde Açılıyor

Vasıf Pehlivanoğlu’nun “Denize Doğru Bakış” adlı resim sergisi, 22 Şubat – 25 Mart 2017 tarihleri arasında Akademililer Sanat Merkezi’nde sanat izleyicilerinin karşısına çıkıyor.

Küratörlüğünü Denizhan Özer’in  gerçekleştirdiği serginin içeriği ve sanatçı hakkında Akademililer Sanat Merkezi’nin internet sitesinde şu sözcüklere yer verilmiş:

İçinde taşıdığı deniz tutkusunu, deniz insanlarını, yaşadığı şehrin denizle olan ilgisini kendine ait bir figür anlayışıyla anlatan Vasıf Pehlivanoğlu, bir yapı – söküm mantığı ile yaptığı resimlerde denize bağlı yaşamı yeniden var ederek mekan belleği üzerine bir düşünce sistematiği oluşturmaktadır.

Denizhan Özer küratörlüğünde gerçekleşen sergide, sanatçı bir kent mekanı olarak deniz kıyısı, tersaneler, rıhtımlar, balıkçı barınakları, gemiler üzerinden yaşadığı, ürettiği ve üzerinde düşündüğü şehir olarak İstanbul’u sorunsallaştırmış, unuttuğumuz, göremediğimiz ya da görmek istemediğimiz yanları ile tuval üzerine aktarmıştır. Gerçekleştirdiği iç derinliğe sahip kurgularla zamanın ruhunu yakalayan sanatçı, moderniteye özgü kültürel unutkanlığa karşı getirdiği eleştiri ile belirsizlik içinde yol alan günümüz insanına sorumluluklar taşıdığını geçmişin izlerini sürerek anlatmaktadır. Güçlü desen yapısıyla oluşan kompozisyonlarda ki deniz insanlarının gerçek hikayeleri ile gelişen resimlerin izleyici ile diyaloğa geçip, gündelik hayattan izler taşımasını sanatçının diyalog arayışı olarak görülebilir.

Her türlü özentiden uzak, çevresini tek başına izleyen, gözlem yapan ve karşılaşmalarını içtenlikle görselleştirerek anlamlandıran Vasıf Pehlivanoğlu’nun “Denize Doğru Bakış” sergisi, 22 Şubat – 25 Mart 2017 tarihleri arasında Akademililer Sanat Merkezi’nde 11.00 – 19.00 saatleri arasında görülebilir.”

(Kaynak: akademililer.com)

-->