Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Su ve Tin: AQUA

2670Su ve Tin: AQUA

Reisha Perlmutter, AQUA’da anlattıları ile dikkat çeken bir sanatçı…

Bu ultra-gerçekçi resim dizisindeki kadın betimlerindeki su ve tin ilişkisi, resimlerinin ve buradaki söylemin ayırıcı özelliğini oluşturuyor.

Ancak bu su ile olan ilişki fiziksel duyuların kullanımının ötesinde sanatçının kendi geçmişi ile de kurduğu bir bağ…Doğup büyüdüğü Florida – Naples’in denizle olan ilişkisini ve kent üzerindeki etkisini özellikle vurgulayan sanatçı; resimlerinde de bu etkiyi kent ölçeğinden bireysel etkileşime doğru inerek açıklıyor. Ayrıca sanatçının resimlerini anlatırken, suyun içindeki ağırlıksız olma durumu, ışığın içsel aydınlanmaya yaptığı gönderme ile de görünen dünyanın ötesini betimliyor..

goruntu-1

indir

reisha_perlmutter_absorb

(Kaynak: reishaperlmutter.com)

-->