Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Hong Kong Deniz Müzesi’ndeki “Denizci İşi” Başlıklı Sergi, Denizci Giyiminin Hong Kong Kültüründeki Görünümlerini Gözler Önüne Seriyor.

13623Hong Kong Deniz Müzesi’ndeki “Denizci İşi” Başlıklı Sergi, Denizci Giyiminin Hong Kong Kültüründeki Görünümlerini Gözler Önüne Seriyor.

Hong Kong Deniz Müzesi ve Hong Kong Üniversitesi’nin işbirliğiyle yaşama geçirilen “Denizci İşi: Deniz Modasının Hong Kong Kültüründeki Görünümleri” başlıklı sergi, yüzyıllar boyunca pek çok toplum yaygın biçimde onay görerek benimsenen denizci modasını, Hong Kong özelinde ele alıyor.

Modaya ilişkin tarihi imgeleri, çeşitli üniformları ve kostümleri bir araya getiren “Deniz İşi”, denizci giyiminin, ana akım moda ve küresel pop kültürü tarafından nasıl benimsendiği ve yansımaları üzerine bir seçkiyi bir araya getiriyor. Batı uygarlığı özelinde değerlendirildiğinde; denizci giyimi özellikle İngiltere’de 19. yüzyılda kraliyet ailesinin gardrobundan daha sonrasında önde gelen tasarımcıların moda markalarına dek her dönem kabul edilir bir eğilim (trend) olmuştur. Dahası, 1920’li yıllardan itibaren Doğu Asya’da okul üniformalarının tasarımına etkide bulunan deniz modası, ilerleyen yıllarda giderek; Hong Kong’taki popüler kültürü ve eğlence endüstrilerine de esin kaynağı işlevi görmüştür.

Bunun da ötesinde “Sailor Moon” gibi canlandırmaların (animasyonlarla) oluşturduğu etki, Japonya’da ve Doğu Asya’da cosplay altkültürünü adeta sallayarak, bu modanın daha da yaygınlaşmasını sağlamıştır. Özellikle de, günümüzde farklı örnekleri ve yorumlarıyla pek çok yer de karşılaşılabilecek olan “Denizci kız” tiplemesi hala çağdaş modayı ve günlük giyim anlayışını fazlasıyla etkilemeyi sürdürmektedir.

Denizci modasının Hong Kong özelindeki çeşitli görünümlerine, tarihi bilgilerle ve görsel öğelerle yer veren sergi, farklı ölçülerdeki giysileri ve aksesuarları cansız modeller üzerinde görebilme olanağı sunuyor. Ayrıca, denizci asker üniformalarından bu modanın okul üniformalarındaki etkisine, Chanel koleksiyonlarına ve Norman Norell’in 1951 yılında tasarladığı gece kıyafeti gibi özel örneklere de sergi de yer veriliyor.

discoverhongkong.com

.

discoverhongkong.com

.

discoverhongkong.com

Hong Kong Üniversitesi – İnsani Bilimler Fakültesi’nin katksı ile yaşama geçirilen “Denizci İşi: Hong Kong Kültüründe Deniz Modasının Görünümleri”, başlıklı sergi Hong Kong Deniz Müzesi’nde 30 Kasım 2021 tarihine kadar görülebilecek.

(Kaynak: hkmaritimemuseum.org)

-->