Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

İBB Tarafından Açılan “İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması” Haliç Kıyısına Yönelik Kentsel Gereksinimlerine Çözüm Öneren Projelere Çağrıda Bulunuyor.

7306İBB Tarafından Açılan “İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması” Haliç Kıyısına Yönelik Kentsel Gereksinimlerine Çözüm Öneren Projelere Çağrıda Bulunuyor.

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından Haliç kıyı bandına yönelik tasarım önerilerine çağrıda bulunan “İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması”nın duyurusu yapıldı.

Haliç, bilindiği üzere; İlk çağlardan başlayan, Roma Dönemi ve Bizans Dönemi ile gelişen, Osmanlı’dan günümüze kadar ulaşan çok zengin ve değerli bir geçmişe sahip olan bir yerleşim bölgesidir. Ancak günümüzde kentsel sorunların Haliç çevresinde yumak olduğu ve bunun gelişen günlük yaşam içinde duyumsandığı bir alana dönüşmüş durumdadır.

Şu anda bu bölge, kent ölçeği bağlamında değerlendirildiğinde; kentlinin Haliç kıyılarıyla bağının kopmuş olması, Haliç kıyı park projelerinde yaya dolaşım alanlarının sürekliliğinin olmaması, Eminönü – Alibeyköy tramvay hattının bir sonucu olarak açık alanların ve yeşil dokunun daralması, Haliç Bölgesi’nin tanımsız rekreasyon alanlarıyla yeşil alan dizgesinin kimliliğini yitirmiş olması başlıca sorunlarını oluşturmaktadır.

Kentlinin yaşamakta olduğu bu sorunlara yönelik çözümlerin üretilebilmesi için açılan “İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması“; Fatih, Eyüpsultan ve Beyoğlu ilçelerini kapsayan Galata Köprüsü ile Alibeyköy Cep Otogarı arasında kalan ve 3135000 m2 olarak belirlenen Haliç kıyı bandını (Haliç Adalarını dışarıda bırakarak) ele almaktadır.

Açılan yarışmada proje önerisi geliştirecek olan kişi veya tasarım takımlarından öncelikli olarak; alandaki güncel gereksinimleri – beklentileri belirleyerek, olanakların elverdiği ölçüde doğaya saygılı, çağdaş, özgün ve nitelikli çevresel yaklaşımları içeren, sürdürülebilir,  işlevsel ve yenilikçi çözümler öneren projeler üretmeleri beklenmektedir.

Yarışma takviminde duyurulan ön seçime aşamasına başvuru için son tarih 13 Şubat 2020.

Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

-->