Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Barselona Deniz Müzesi’nde Açılan “Deniz Göçebeleri” Başlıklı Sergi Deniz Halkı “Samau-Bajau’nun Yaşam Kültürünü Ele Alıyor.

Barselona Deniz Müzesi’nde açılan “Samau-Bajau – Deniz Göçebeleri” başlıklı sergi, yaşam biçimlerini deniz koşullarına uyarlamayı başarmış ve bunu günümüzde de sürdüren deniz halkı Samau-Bajau’yu ele alıyor.

Sergide bu kültüre ait tek gövdeli iki kano, topluluğun binlerce yıla dayanan denizcilik birikimi ortaya koyarken, belgesel nitelikli fotoğraf sergisi ise, deniz üstünde kurulan yaşama ilişkin önemli ayrıntıları gözler önüne seriyor.

Filipinler, Endonezya ve Malezya arasında yer alan “Sulu Denizi”nde yaşamlarını sürdürmekte olan Sama-Bajau halkı, yaşam koşullarını denize uyarlamayı başarmış tek insan topluluğu olarak bilinmektedir.

Bu toplum, binlerce yıllık bir süreç içinde, atalarından günümüze dek, kuşaktan kuşağa aktarılan bilgilerle yalnızca deniz kökenli kaynaklarından yararlanarak yaşamda kalma konusunda adeta uzmanlaşmıştır. Örneğin, balıkçılık alanında yetkin bir yetenek geliştirmiş olan Sama-bajau’lar yüzyıllar boyunca bu kaynakları sürdürülebilir bir biçimde yöneterek kullanma becerisini geliştirmişlerdir.

Topluluk bireyleri, karaya nadiren, yalnızca ticaret yapmak, tekne inşa etmek gibi nedenlerle ayak basmaktadırlar.

Koleksiyonunda, Filipinler’e ait çeşitli nesnelerin de bulunduğu Barselona Deniz Müzesi, bu sergi ile Samau-Bajau kültürüne ilişkin önemli bilgileri, sanat izleyicilerinin ilgisine sunuyor. Sergide, 19. yüzyıla tarihlenen, 1899’da Barselona’ya getirilmiş olan, iki tekne de bulunuyor. Tüm donanımlarıyla görülebilen, ilk örnekleri on binlerce yıl önce icat edilen bu tek gövdeli kanolar, denizciliğin ve gemi yapımının kökenleri üzerine somut veriler sağlıyor olması yönüyle önemli bir değere sahip…

Deniz Müzesi, sergiyi, bu deniz taşıtları ve belgesel nitelikli fotoğraflar aracılığıyla, deniz yaşamına kendilerini uyarlayan ve bu yaşam kültürünü binlerce yıldır sürdüren eşsiz bir kültür olan Sama-Bajau’ya ithaf ediyor.

Sergi 17 Mart 2024 tarihine kadar Barselona Deniz Müzesi’nde görülebilecek.

(Kaynak: mmb.cat)

Barselona Deniz Müzesi’nde Açılan “Animals On Board” Yüzyıllar Boyunca Gemilerde Denizcilere Eşlik Eden Her Türden Canlının Öyküsüne Yer Veriyor.

Barselona Deniz Müzesi’nde açılan “Animals On Board”, yüzyıllar boyunca okyanusları, denizleri aşan gemilere ve denizcilerin gemideki yaşamına farklı bir açıdan bakmamızı sağlıyor.

Sergide kimi zaman bir yük olarak taşınan, kimi zaman belirli görevleri yerine getirmesi ya da denizcilere arkadaşlık etmesi için gemiye alınan canlılara ayrıca kaçak olarak gemilere sızan ve pek de istenmeyen türlere ilişkin öykülere yer veriliyor.

İnsanoğlu, deniz seyahatlerinde gemileri ya da tekneleri yüzyıllar boyunca her türden hayvan ile birlikte paylaşmışlardır. Bazı canlı hayvanlar; deniz yolculuğu sırasında kesilip, yenmek üzere gemiye yüklenirken, kedi ya da köpek gibi evcil olan türler ise hem denizcilere arkadaşlık etmeleri hem de belirli görevleri yerine getirmeleri amacıyla gemide bulundurulmaktaydılar.

Öte yandan fareler ya da böcekler gibi daha küçük olan kaçak yolcular ise; denizciler açısından çoğunlukla tam bir sorun yumağı olurdu. Ayrıca bu sayılan canlıların içinde yer alan bazı türlerin denizlerde yeni bölgeleri istila etmek için teknelere sızdığını de uzun uzun anlatmaya da gerek yok.

Tüm bu sayılanlara ek olarak, bazı hayvanlar ise, insan toplumunun tarım, ulaşım, taşımacılık gibi mutlak gereksinimlerindeki vazgeçilemez yerleri nedeniyle, bir coğrafyadan bir diğerine gemiler aracılığıyla sevk edilmişler ve 1970’lerden itibaren hayvanların taşınmasına ilişkin yasalar daha katı hale gelene kadar deniz yolculuklarını ve mekânları insanlarla paylaşmışlardır.

Barselona Deniz Müzesi’nde açılan, yüzyıllar boyunca deniz yolculuklarını farklı biçimlerde paylaşan bu canlıları ele alan sergi, Müze’nin deniz kuvvetlerinin emekli kaptanlarıyla düzenli olarak gerçekleştirdiği bir söyleşideki anlatılara dayanıyor. Sergi, kamu ve özel koleksiyonlardan ödünç alınan fotoğrafların yanı sıra sosyal medya aracılığıyla yapılan bir çağrıyla toplanan, gemilerdeki evcil hayvanların fotoğraflarıyla da destekleniyor.

Sergide ayrıca Nuh’un Gemisi hikayesiyle bağlantılı oyunlara da sergide yer veriliyor. “Animals On Board”, 03 Mart 2023 tarihine kadar Barselona Deniz Müzesi’nde görülebilecek

(Kaynak: mmb.cat)

“Deniz Konsolosluğu”nun 750. Yıl Dönümünü Nedeniyle Düzenlenen “Gotik Dönemden Metaverse – Deniz Konsolosluğu” Sergisi Barselona Deniz Müzesi’nde

Barselona Deniz Konsolosluğu’nun kuruluşunun 750. yıl dönümünü nedeniyle, Deniz Konsolosluğu’nun ve Barselona Deniz Müzesi’nin işbirliğiyle “Gotik Dönemden Metaverse – Deniz Konsolosluğu” başlıklı sergi Barselona Deniz Müzesi’nde düzenleniyor.

13. yüzyıldan günümüze uzanan bir süreç içinde seyircileri bir yolculuğa çıkaran etkileşimli sergi, ziyaretçilere, neredeyse bin yıllık bir geçmişe sahip olan Deniz Konsolosluğu’nun tarihi bir kuruluş olarak ne olduğunu ilk elden öğrenme olanağı sunuyor.

İspanya’nın önemli basın kuruluşlarından bir olan La Vanguardia gazetesinden gazeteci Plácid Garcia-Planas ile tarihçi-sanat eleştirmeni Ricard Mas Peinado’nun küratörlüğünde gerçekleştirilen sergi, Deniz Konsolosluğu’nun uluslararası rolünü ve önemini; uluslararası deniz hukuku, uluslararası ticaretin düzenlenmesi, çatışmaların alternatif çözümü veya kültür, gastronomi veya gümrük gibi alanlarda irdeleyerek ortaya koyuyor.

Kısaca Deniz Konsolosluğu

Barselona Ticaret, Sanayi ve Denizcilik Odası’nın Uyuşmazlık Çözüm Merkezi olan Barselona Deniz Konsolosluğu, Orta Çağ’da III. Peter’in hükümdarlığı sırasında kurulmuş, seküler nitelikli kuruluş olarak Katalonya’nın ekonomik ve toplumsal gelişimini sağlamayı önceliyor.

Ticari etkinliklerin temsilciliğini yürüten kuruluş, girişimcilere ve işletme sahiplerine, İspanya’da veya yurtdışında hukuki yollara başvurmak zorunda kalmadan, karşılaşacakları anlaşmazlıkların çözümünde yardımcı olmayı amaçlıyor.

Sergi, 15 Haziran – 22 Ekim 2023 tarihleri arasında Barcelona Deniz Müzesi’nde görülebilecek.

(Kaynak: consolatdemar.org, mmb.cat)

Gemilerin Görsel Temsiliyetindeki 200 Yıllık Dönüşümü Ele Alan “Gemi Portreleri” Başlıklı Sergi, Barselona Deniz Müzesi’nde Açıldı

Barselona Deniz Müzesi’nde açılan “Gemi Portreleri – 19. Yüzyıldan Bugünkü Gemi Gözlemcilerine” başlıklı sergi, gemileri kayıt altına alan ya da betimleyen belgesel nitelikli resim, fotoğraf gibi yapıtların geçirdiği yaklaşık 200 yıllık anlamsal dönüşümü ele alıyor.

Antik çağlardan bu yana, gemileri betimleyen çeşitli nitelikte çizimler her zaman yapılagelmiştir. Grafik sanatı tarihi içinde değerlendirilebilecek betimlerden, nadiren konu aldığı geminin kimliği hakkında bir çıkarımda bulunmak olanaklıdır. Diğer bir deyişle, söz konusu yapıtlar, konu aldığı geminin adını ya da tarihine yönelik bir bilgi içermemekteydi.

19.yy’da, büyük deniz taşımacılığı şirketlerinin ortaya çıkması ve gemilerin betimlendiği tablolara yönelik büyük ölçekli bir istemin oluşması, buna yanıt veren sanatsal üretimin başlamasına yol açmıştı. Günümüze geldiğimizde ise; gemi gözlemcilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte dünyanın her yerinde karşılaşılabilecek olan gemi imgeler artık teknolojinin getirdiği güçlü bir bir görsellik kazandığı gibi, deniz taşıtlarının teknik özelliklerini de paylaşan bir içeriğe kavuşmuş oldu.

“Gemi Portreleri” başlıklı sergi, de tam da bu bağlamda, teknolojik gelişmelerin ve toplumsal değişimin eliyle gemi portrelerinin nasıl bir gelişimin, dönüşümün gerçekleştiğini gözler önüne seriyor.

18. yy’a ait çeşitli kapsamdaki kayıtların gösterildiği kısa bir tanıtımla başlayan sergi, izleyicileri bu portrelerin yapım yöntemlerinin ve kullanılan tekniklerin nasıl değiştiğini gösteren kronolojik bir yolculuğa çıkarıyor.

@museumaritim

@museumaritim

@museumaritim

“Gemi Portreleri – 19. Yüzyıldan Bugünkü Gemi Gözlemcilerine” başlıklı sergi, 17.11.2024 tarihine kadar Barselona Deniz Müzesi’nde görülebilecek

(Kaynak: mmb.cat)

“İnternet ve Okyanus Metaforundan Uzaklaşma” Başlıklı Sergi Barselona Deniz Müzesi’nde…

Barselona Deniz Müzesi’nde açılan “İnternet ve Okyanus Metaforundan Uzaklaşma” başlıklı sergi, sanal ortamın ağırlıklı olarak denizcilikten almış olduğu çok sayıda sözcüğün zaman içinde kökenlerinden nasıl uzaklaştığını ele alıyor.

Kuramsal bir içeriğe sahip olan sergi, bu sürecin eski durumuna çevrilip çevrilemeyeceğini de gündeme getiriyor.

Kuşkusuz internet adı verilen dev sanal dünyanın kökeni ve zamanla geçirdiği dönüşüm, onu tanımlamayı sağlayan; okyanuslara ilişkin metaforlar ve denizcilik söz dağarcığı olmadan anlaşılamaz.

Çoğunlukla İngilizce kökenli olmakla birlikte; “Anchors”, “navigators”, “log books”, “compasses”, “ports”, “networks”… en sık kullanılan ve ortalama bir kullanıcının karşısına en çok çıkan başlıca sözcükler. İnterneti yaşamımıza kazandıran öncüler, deniz ticaretinin kavramlarını ve söylencelerini bu sanal ortama uyarlama yönünde bir eğilim sergilemişlerdi. Çünkü bu kavramlar, bu sanal yeni evrenin ne denli yüksek düzeyde birbiriyle bağlantılı olduğunu ve küresel kapitalist pazarın katı mantığından arınmış olduğunu düşlemeye olanak sağlamaktaydı.

Günümüze geldiğimizde karşımıza çıkan tabloda ise; bu kavramların kullanımı sürdürülüyor olmasına karşın; artık deniz kültürüne bir gönderme bulunmadığı gözlenebiliyor. Bununla birlikte; İnternet ve deniz arasındaki söz konusu anlamsal bağ, artık ayrılık öyküsüne ya da biraz daha ileri giderek tanımlayacak olursak; bir tür ihanete dönüşmüş durumda.

Bilgiyi keşfetmeye ve üretmeye yönelik olarak özgün bir hale getirilmiş bu bilgiye ulaşım yolu, okyanusla özdeşleşen maceracılıktan ya da bir çapanın verdiği güvenlik duygusundan ve pusula nasıl bir yol gösterici olduğu fikrinden yoksun olan son dönem kuşağın teknokratları tarafından zamanla farklı bir anlamda kullanılıyor durumu getirilmiş oldu. Bu durumu bir örnekle somutlaştırmak gerekirse; “navigasyon” sözcüğü, sözlüklerde, ‘bir gemi ya da tekne aracılığıyla su üzerinde belirli bir yönde ilerlemek’ olarak yer almaktayken; zamanla bu sözcük, ‘Sanal ortamdaki bir ağ ya da bilgisayar dizgesi içinde gezinmek’ anlamına gelmeye başladı.

Peki günümüzde denizcilik dünyası, söz konusu anlamsal kopuşun üstesinden gelebilmesi; dolayısıyla bu süreci eski durumuna yeniden döndürebilme olanağı olabilir mi?

İşte sergi, bu bağlamda okyanusa ait metaforu kökene dayanarak yeni tanımlıyor ve söz dağarcığındaki var olan anlamına yeniden iade ediyor.

“İnternet ve Okyanus Metaforundan Uzaklaşma”, 19 Kasım 2023 tarihine kadar Barselona Deniz Müzesi’nde görülebilecek.

(Kaynaklar: barcelona.cat, mmb.cat)

Barselona Deniz Müzesi, “Prestige” Petrol Gemisi Faciasının 20. Yıl Dönümünü, “Prestige: Bir Felaketin Tarihi” Başlıklı Sergiyle Anıyor.

Barselona Deniz Müzesi, üstünden 20 yıl geçmesine karşın, etkileri hala tartışılan “Prestige” petrol tankeri faciasını “Prestige: Bir Felaketin Tarihi” başlıklı belgesel nitelikli bir sergiyle anıyor.

İklim değişikliğinin ve yoğun insan etkinliklerinin olumsuz etkilerinin oluşturduğu baskı yüzünden okyanusların ve denizlerin doğasının giderek kırılgan bir hale geldiği günümüzde; düzenlenen bu sergi, sahip olduğu bu önemli anlamıyla ziyaretçilerin dikkatine sunuluyor.

13 Kasım 2022 tarihinde, 77.000 ton yakıt taşıyan Bahama bandıralı “Prestige” adlı ham petrol tankeri, Finisterre kıyılarının 28 mil (51.8 km) açığında, sert hava koşulları içinde seyir yaparken, bordaya çarpan dalgalar, sancak tarafında varolan sac çatlağında büyük bir yarık açılmasına neden oldu. Sonraki günlerde, dinmek bilmeyen fırtına, bu yarığın daha da büyümesini sağladı. Geminin kurtarılmasının tek çaresinin sığınma limanı olduğunu onay vermeyen İspanyol yetkililer, geminin ülkenin ekonomik bölgesine girmesine izin vermeyince altı gün boyunca Atlantik’in ağır hava koşullarında beklemek zorunda kalan tanker, 19 Kasım 2002’de ortadan ikiye ayrıldı.  Taşıdığı ham petrol denize akarak, geniş bir alana yayıldı ve kıyıya kadar ulaştı ve İspanya tarihinde o güne kadar hiç karşılaşılmayan büyük bir çevre yıkımına neden oldu.

Bu kazayı izleyen günlerde, yaklaşık olarak 300.000 kişi yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığı gibi aynı zamanda İspanya’da benzeri görülmemiş büyük ölçekli bir gönüllülük hareketini ortaya çıkardı.

Çok sayıda görsele ve belgeye yer verilen sergiyle, yaşanan felaketin analizi yapılarak, gelecekte doğa yıkımlarına yol açan benzer yanlışların yinelenmemesi için toplumsal belleği taze tutma ve farkındalık oluşturma amacını taşıyor.

facebook.com/MuseuMaritimdeBarcelona

facebook.com/MuseuMaritimdeBarcelona

facebook.com/MuseuMaritimdeBarcelona

.

facebook.com/MuseuMaritimdeBarcelona

“Prestige: Bir Felaketin Tarihi” başlıklı sergi, 18. 06. 2023 tarihine dek Barselona Deniz Müzesi’nde görülebilecek.

(Kaynaklar: mmb.cat, denizhaber.com)

Barselona Deniz Müzesi’nde Açılan “Bromoil Baskılar. Joaquim Pla Janini’nin Resimsi Fotoğrafları” Adlı Sergi, Sanatçının Yapıtları ve Deniz Arasındaki Bağı Ortaya Koyuyor.

Barselona Deniz Müzesi’nde açılan “Bromoil Baskılar. Joaquim Pla Janini’nin Resimsi Fotoğrafları” başlıklı sergi, Pla Janini’nin (1879 – 1970) resimsi fotoğraf akımı içinde değerlendirilen yapıtları ile ‘deniz’ arasındaki bağı ortaya koyuyor.

Sanatçının deniz üzerine odaklanan yapıtlarının bilinmeyen ve üzerinde çok az çalışma yürütülmüş yönlerine bir bakış sağlayan bu çok özel sergi, Barselona Deniz Müzesi koleksiyonuna ait olan 34 adet bromoil transfer baskı koleksiyonunu ilk defa izleyicilerin karşısına çıkarıyor.

Pla Janini’nin döneminin sosyokültürel ortamı içindeki çerçeveye oturtulan fotoğrafçılık kariyeri, sanatçının resimsi fotoğraf akımı, diğer sanatçılar ve fotoğraf oluşumları arasındaki ilişkiyi yansıtırken; katıldığı yarışmalar ve sergiler sanatçının ulusal ve uluslararası ölçekteki yerini belirliyor. Öte yandan kullanmış olduğu tekniğin özgünlüğü ve kişisel yaşamı da bu çerçevede değerlendiriliyor.

Kısaca Joaquim Pla Janini

Katalan asıllı fotoğraf sanatçısı Joaquim Pla Janini (1879 – 1970), tıp alanında öğrenim gördü. Bir süre doktorluk yaptıktan sonra erken emekli olarak, kendisini tamamen fotoğrafçılığa adadı. Çoğunlukla, din, aile, natürmort konularını ele alan sanatçının fotoğrafları, ‘El Progreso Fotográfico’, ‘Lux’ ve ‘Art de la Llum’ gibi dergilerin sayfalarında yer aldı. Hem İspanya’da hem de uluslararası çok sayıda sergide izleyicilerin karşısına çıkan fotoğrafları, pek çok ödüle layık görülen Pla Janini, resimsi fotoğraf akımının Katalonya’daki en önemli temsilcilerinden biri olarak görülüyor.

24.02.2022 tarihinde Barselona Deniz Müzesi’nde açılan “Bromoil Baskılar. Joaquim Pla Janini’nin Resimsi Fotoğrafları” başlıklı sergi, 09.10.2022 tarihine kadar görülebilecek.

(Kaynaklar: mmb.cat, fotografiacatalunya.cat)

Barselona Deniz Müzesi Ve Barselona Okyanus Navigasyonu Vakfı Bir Eğitim Projesiyle Öğrencilere Vendee Globe Yarışını Anlatıyor

Barselona Deniz Müzesi ve Barselona Okyanus Navigasyonu Vakfı, Vendee Globe yarışının öğrenciler tarafından eş zamanlı olarak izlenebilmesi için içinde bir serginin de olduğu bir eğitim projesi geliştirdi.

Vendee Globe, dünyanın en zor ve dayanım gerektiren yelken yarışlarından biri. Yelkenciler, tek başlarına katıldıkları bu zorlu yarışta, özel olarak tasarlanmış, yüksek teknolojiye sahip olan tekneler ile dünyanın çevresini, duraksamaksızın aşmak için mücadele veriyorlar. Dünyada en fazla ilgi çeken yarışlardan biri olan Vendee Globe; Atlantik Okyanusunu, Hint Okyanusunu ve Pasifik Okyanusunu kapsayan bir rotaya sahip.

Yarışın bu kapsamını temel alarak, Barselona Deniz Müzesi ve Barselona Okyanus Navigasyonu Vakfı, öğrencilerin Vendee Globe yarışını, eş zamanlı olarak, farklı kuruluşlarda ve kültürel tesislerde düzenlenebilecek başka etkinliklerle bağlantılı bir dizi sınıf etkinliği içinde izleyebilmelerine olanak veren bir eğitim projesi geliştirdi.

Eğitim projesi, ilk olarak yat yarışının içeriğini – yelken seyrini ve navigasyonu, her bir mürettabatın günlük yaşamını, teknolojik gelişmelerin ulaştığı en son yetenekleri üzerinde barındıran donanımlara sahip olan teknelerin anlatımını içeren bu küçük sergi ile başlıyor. Düzenlenen diğer etkinliklerle birlikte sergi, ziyaretçilerin yarışı gün gün izleyebilmelerine de olanak veriyor.

05 Kasım 2020 de başlayan sergi, 03 Mart 2021 tarihine kadar görülebilecek.

(Kaynak: mmb.cat)

Barselona Deniz Müzesi’ndeki “Akçalamanın Sanatı” Adlı Küçük Sergi, Denizcilik İşkolunda Kullanılan Tarihi Faturalara Yer Veriyor

Barselona Deniz Müzesi’nde düzenlenen “Akçalamanın Sanatı” (Art of Finance) adlı sergi, denizcilik iş kolunda kullanılan tarihi nitelik taşıyan faturaları gözler önüne seriyor.

Barselona Deniz Müzesi arşivi tarafından günümüze kadar korunan; güzelduyusal (estetik) ve benzersiz güzellikteki denizcilik işkolunda kullanılan tarihi faturalar, “Akçalamanın Sanatı” başlıklı bir sergi ile izleyicilerin ilgisine sunuluyor.

Drops From Archive

1.

Belirli aralıklarla güncellenecek olan bu sergi, özellikle denizcilik tarihine ilgi duyanlar açısından önemli bir kaynak niteliğine sahip.

Art Of Finance 1

Etkinlik, küçük ölçekli sergilere yer vermeyi amaçlayan “Arşivden Damlalar” adını taşıyan bir çerçeve programının parçası olarak düzenleniyor. Kamuoyu tarafından pek bilinmeyen parçalara yer veren sergi, Barselona Deniz Müzesi’nin arşivinden popüler gelenekle, yelken tarihiyle ya da olağandışı bir olay veya olayla bağlantılı bir değeri veya ilgisi olan belgeleri içeriyor.

“Akçalamanın Sanatı”, 25. 11. 2020 tarihine kadar Barselona Deniz Müzesi’nde…

 

(Kaynak: mmb.cat)

 

Deniz Taşımacılığının Katalonya’nın Gelişimine Olan Katkısını Anlatan “Denizin Ötesindeki Katalonya “Sergisi Barselona Deniz Müzesi’nde

Barselona Deniz Müzesi’ndeki “Denizin Ötesindeki Katalonya – Katalan Deniz Taşımacılığının 300 Yılı (18. yy – 20. yy)” sergisi, Katalan deniz taşımacılığının Katalan ekonomisine ve gelişimine yaptığı katkıyı yazılı ve görsel belgelerle gözler önüne seriyor.

18. yüzyılın başlarında doğal kaynakları bakımından yoksul ve az nüfusu olan bir ülkenin 19. yüzyılda nasıl endüstriyel bir güce dönüştüğünü ve bunun Amerika ile yapılan denizyolu tecimine katkı sağladığını anlatan sergi, İspanya’daki Veraset Savaşları nedeniyle yönetsel kurumların tamamen çöktüğü, savaş nedeniyle yıkıma uğramış ve yoksullaşmış 18. yüzyılın başlarındaki Katalonya’nın genel görünümü ile başlıyor.

Sergi, ayrıca 19. yüzyıldaki tecimin ve gemi yapımının Katalonya’nın büyük dönüşümündeki ve modernleşmesindeki katkısını anlatırken aynı zamanda; bu gelişmelerin toplumun deniz ile olan ilişkisini nasıl değiştirdiğini de irdeliyor.

İki kuşağın geçtiği bir süre içinde Katalonya,  durgunluk döneminden sıyrılarak, ileriye doğru bir atılım gerçekleştirmesine olanak veren bir demografik ve ekonomik büyüme yaşamıştı.

Avrupa ekonomik tarih yazımının öncüsü olarak görülen tarihçi Antoni de Capmany çalışmalarında Katalonya’nın yelkencilik, tecim ve endüstri ile derin kökleri olan bir ülke olduğunu ve bu girişimci eğilimi; gelişime ve ülkedeki varsıllık üretim döngüsüne her seferinde yeniden önayak olduğunu gösteriyor.

Ülkenin bu açık denizcilik geçmişi daha da değerli bir varlık durumuna gelecek; ilerleme bir kez daha yine deniz aracılığıyla gerçekleşecekti.

Deniz Müzesinin koleksiyonuna ait önemli sembolik yapıtların arasında bulunduğu sergide; 19. yüzyıldan “Nouvelle description de la Fameuse Ville de Barcelone cappitalle de la province de Catalogne” adlı yapıtın tablosu,  18. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen Mataró fırkateynine ait bir model, 19. yüzyılın ikici yarısına tarihlenen Barselona fırkateynine ait bir  model, 18. yüzyıldan mal taşımak için kullanılan bir dolap, 19. yüzyılın ikinci yarısından tecim fırkateyni Diputación‘un bir modeli, deniz müzesinin işliğinde 1960 yılında yapılmış Ictíneo II‘nin modeli, 1929 tarihli depolu yüzer rıhtım ait bir model, A. Cassal tarafından 1912’de yapılmış, “Barselona Limanı Aziz Bertran İskelesi” tablosu,   Jean et Marie Illagut yelkenlisinin ve  Infanta Isabel de Borbón posta vapurunun bir modeli (1913) yer alıyor.

“Denizin Ötesindeki Kataloya – Katalan Deniz Taşımacılığının 300 Yılı (18. yy – 20. yy)” sergisi, 31.12.2029 tarihine kadar Barselona Deniz Müzesi‘nde olacak.

 

(Kaynak: mmb.cat)