Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Barselona Deniz Müzesi’nde Açılan “Deniz Göçebeleri” Başlıklı Sergi Deniz Halkı “Samau-Bajau’nun Yaşam Kültürünü Ele Alıyor.

19187Barselona Deniz Müzesi’nde Açılan “Deniz Göçebeleri” Başlıklı Sergi Deniz Halkı “Samau-Bajau’nun Yaşam Kültürünü Ele Alıyor.

Barselona Deniz Müzesi’nde açılan “Samau-Bajau – Deniz Göçebeleri” başlıklı sergi, yaşam biçimlerini deniz koşullarına uyarlamayı başarmış ve bunu günümüzde de sürdüren deniz halkı Samau-Bajau’yu ele alıyor.

Sergide bu kültüre ait tek gövdeli iki kano, topluluğun binlerce yıla dayanan denizcilik birikimi ortaya koyarken, belgesel nitelikli fotoğraf sergisi ise, deniz üstünde kurulan yaşama ilişkin önemli ayrıntıları gözler önüne seriyor.

Filipinler, Endonezya ve Malezya arasında yer alan “Sulu Denizi”nde yaşamlarını sürdürmekte olan Sama-Bajau halkı, yaşam koşullarını denize uyarlamayı başarmış tek insan topluluğu olarak bilinmektedir.

Bu toplum, binlerce yıllık bir süreç içinde, atalarından günümüze dek, kuşaktan kuşağa aktarılan bilgilerle yalnızca deniz kökenli kaynaklarından yararlanarak yaşamda kalma konusunda adeta uzmanlaşmıştır. Örneğin, balıkçılık alanında yetkin bir yetenek geliştirmiş olan Sama-bajau’lar yüzyıllar boyunca bu kaynakları sürdürülebilir bir biçimde yöneterek kullanma becerisini geliştirmişlerdir.

Topluluk bireyleri, karaya nadiren, yalnızca ticaret yapmak, tekne inşa etmek gibi nedenlerle ayak basmaktadırlar.

Koleksiyonunda, Filipinler’e ait çeşitli nesnelerin de bulunduğu Barselona Deniz Müzesi, bu sergi ile Samau-Bajau kültürüne ilişkin önemli bilgileri, sanat izleyicilerinin ilgisine sunuyor. Sergide, 19. yüzyıla tarihlenen, 1899’da Barselona’ya getirilmiş olan, iki tekne de bulunuyor. Tüm donanımlarıyla görülebilen, ilk örnekleri on binlerce yıl önce icat edilen bu tek gövdeli kanolar, denizciliğin ve gemi yapımının kökenleri üzerine somut veriler sağlıyor olması yönüyle önemli bir değere sahip…

Deniz Müzesi, sergiyi, bu deniz taşıtları ve belgesel nitelikli fotoğraflar aracılığıyla, deniz yaşamına kendilerini uyarlayan ve bu yaşam kültürünü binlerce yıldır sürdüren eşsiz bir kültür olan Sama-Bajau’ya ithaf ediyor.

Sergi 17 Mart 2024 tarihine kadar Barselona Deniz Müzesi’nde görülebilecek.

(Kaynak: mmb.cat)

-->