Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

“Harbouring Feelings”: Limanlar ve İç Dünyalar

5021“Harbouring Feelings”: Limanlar ve İç Dünyalar

Merve Ünsal ve Onur Ceritoğlu, “Harbouring Feelings” adlı projeleriyle 22 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen City Link Festival’ine katıldı.

Ünsal ve Ceritoğlu, bölgenin endüstriyel mirasını konu alan, perfomansın gerçekleştirilmesi için bir sal inşa ederek ve bu salı, izleyicilerle birlikte suya indirdiler.

Sal, katılımcıları kentli olmak ve soylulaştırma (gentrification) çerçevesinde Sydhavnen ile ilgili kara ve deniz öykülerinin konuşulduğu bir yolculuğa çıkararak, limanların sağladığı güvenliğin duygularla olan ilişkisini düşünmek ve tartışmak için bir zemin görevi gördü.

harboring

(Kaynaklar: saha.org.tr, onurceritoglu.com)

-->