Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Bengiz Özdereli, “Sualtında ‘da’ Film Çekmek” İle Beyond24 İstanbul’da

5069Bengiz Özdereli, “Sualtında ‘da’ Film Çekmek” İle Beyond24 İstanbul’da

İlk kez 03 – 04 Mart 2018 tarihlerinde, Güverte Film tarafından düzenlenecek ve Kadir Has Üniversitesi Haliç Kampüsü‘nde gerçekleşecek olan Beyond24 İstanbul, Film endüstrisi ve diğer yaratıcı endüstrilerden ustaları, dinleyiciler ile buluşturuyor.

Sinemanın gereksinim duyduğu itici güce ve kaynağa, kurulacak iş birlikleri ve etkileşimle ulaşmasına olanak sağlamayı amaçlayan Beyond24 İstanbul, bu amaç doğrultusunda zengin içerikli konferans serisi ile tüm ilgilileri iki gün sürecek olan etkinlikte buluşturuyor.

Dikkat çekici başlıkların yer aldığı paneller dizisi içinde sualtı film yönetmeni Bengiz Özdereli’de “Sualtında ‘da’ Film Çekmek” başlıklı konuşması ile yer alıyor.

 

(Kaynaklar: kulturlimited.com, beyond24.istanbul)