Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Yüzer Ada Ø1, Su Yüzeyinde Yeni Kullanım Alanları Yaratıyor

5159Yüzer Ada Ø1, Su Yüzeyinde Yeni Kullanım Alanları Yaratıyor

Ø1, Marshall Blecher ve Danimarkalı tasarım ofisi Fokstrotun Kopenhag limanı için tasarladıkları yüzer bir ada ve “Kopenhag Adaları” adlı projenin yeni bir kamusal alan yaratma arayışının bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor.

Bu proje çerçevesinde ortaya çıkan ilk ürün, ortasında 6 metre yüksekliğinde bir ıhlamur ağacının bulunduğu, tamamen geleneksel el işçiliği ve yapım teknikleri ile üretilmiş olan ahşap 25 m2 alana sahip olan bir ada.

yüzerplatform 3

Bununla birlikte, bu projenin, farklı türde kullanım gereksinimlerine yanıt verebilecek özellikteki başka yüzer platformlar  çeşitlendirilmesini amaçlıyor. İleride üretilecek ve Kopenhag limanına serpiştirilecek bu yüzer adalarda, sauna, midye çiftliği, bahçeler, atlama iskeleleri bulunacağı gibi; yüzücüler, sandal kullananlar ya da ve kürek sporcularının rahatlıkla yararlanabilecekleri platformlar da olacak.

yüzerplatform1.jpg

Projenin tüm bileşenleri ile yaşama geçirilmesiyle birlikte bu adalar, tek bir platform olarak birleştirilerek, düzenlenecek olan etkinliklerde ya da şenliklerde kullanılabilecek.

Ayrıca tüm bu yapı deniz üzerinde kıyı kent ilişkisinde yeni gelişen ya da kullanım yoğunluğunun düşük olduğu yerlere taşınabilecek.

yüzerplatform2

 

 

(kaynak: designboom.com)

-->