Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Navigli Kanalı’nın Milano İçinden Geçen Bölümünün Yeniden Kullanıma Açılması İçin Mimari Tasarım Yarışması Açıldı.

15046Navigli Kanalı’nın Milano İçinden Geçen Bölümünün Yeniden Kullanıma Açılması İçin Mimari Tasarım Yarışması Açıldı.

İsviçre’nin ve İtalya’nın kuzeyinde bulunan göllerden doğan ve Milano’nun içinden geçen Navigli Kanal sisteminin kente yeniden kazandırılmasını hedefleyen “Milano Navigli Kanalı Tasarım Yarışması” açıldı.

Yarışma, bir zamanlar teknelerin içinde seyir yaptığı, insan/eşya taşımacılığının gerçekleştirildiği, ancak 20. yy başlarında kent içi ulaşıma dahil edilmesi için kapatılan kanalların geçtiği sekiz noktada sunulacak öneri projelerini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Yarışma, Riaprire i Navigli Association ve Primitivo studio Milan kuruluşlarının ortak girişimi ile düzenleniyor.

Milano’nun içinde teknelerle seyir/taşımacılık yapmaya olanak sağlayan, kuzeydeki göllerle deniz arasında doğrudan bağlantısı olan ve kentin ekonomisine ayrıca tüm bölgenin gelişimine temel bir katkısı olan kanallar uzun bir tarihsel geçmişe sahip.

Navigli, yalnızca Milano’yla ilişkili değil; aynı zamanda daha büyük ölçekte Kuzey Lombardiya Bölgesindeki ve İsviçre’deki göllerden doğan ve buradan İtalya’nın en büyük ırmağı Po’ya karışan bir sistemin parçası durumunda. Navigli Kanalı’nın Milano’nun sınırları içindeki bölümünde; bir zamanlar hem yolcuların hem de çeşitli kapsam ve boyuttaki yüklerin taşınması gerçekleştirilmekteydi; ancak 20. yy. başlarında kentin iç bölümündeki kanalların, üstleri doldurularak kapatıldı ve böylece kent içi yol sistemine dahil edildi. O tarihten bu yana Navigli kanalları sokakların altından akmayı sürdürüyor ve bu durumu ile kanalların açığa çıkarılarak, keşfedilme ve bu sayede Milano’nun “su kenti” imajını kente yeniden kazandırma potansiyeli bulunuyor.

Navigli’nin kent merkezinde yeniden kullanıma açılması, geçen yüzyılda kaybolmuş, ırmak ve kara bağlantısını yeniden sağlayarak, Milano’nun deniz ve dağlarla olan bağını yeniden kurmuş olacak.

.

architecturecompetitions.com

Navigli’nın açık bölümleri (kırmızı) ve Milano’nun merkezinden geçen ve açılması planlanan bölümleri

architecturecompetitions.com

Tasarımcılardan Beklenen

İlk olarak katılımcıların, geliştirdikleri tasarım önerilerinde; sekiz kilometre uzunluğundaki Navigli kanalı güzergahı için planlar oluşturmaları ve strateji belirlemeleri gerekiyor. Katılımcı projeler; mimari açıdan genel izlenecek yolu, başından sonuna kadar olası işlevleri ve yeni ve mevcut mekanlar arasındaki bazı anahtar bağlantı noktalarını ve ayrıca kanal alanının bir markaya dönüşmesini da tanımlamaları gerekiyor.

İkinci olarak; katılımcılar, daha önce belirlenmiş olan Navigli Kanalı güzegahı üzerinde bulunan sekiz küçük bölümden birini seçmeleri gerekiyor.

architecturecompetitions.com

Soldan sağa doğru bu bölgeler:

1. Cassina de Pomm,

2 Via Melchiorre Gioia,

3 Conca dell’Incoronata

4 San Marco

5 Via Senato – Via Marina

6 Università degli Studi

7 Parco delle Basiliche

8 Parco Archeologico

Yukarıda adları belirtilen bu sekiz bölümünün her birinin kendisine özel karakteristikleri, ilgi çekici önemli noktaları ve katılımcıların tasarım çözüm önerisi sunmakla yükümlü oldukları ‘sorunları’ bulunuyor. Yeni öneriler, Navigli Kanalının doğrusallığını bozmaması ve mevcut özel mülklere müdahale etmemesi gerekiyor. Ayrıca projeler hem yer üstü hem de yer altında bulunan mevcut yapıları içerecek biçimde öneri getirebilecek.

Bu bölgeler ilişkin daha ayrıntılı bilgi, yarışma için hazırlanan internet sayfasında bulunan ve indirilebilen sunum dosyası içinde yer alıyor.

Navigli’nin yeniden kullanıma açılması sorunsalı yalnızca kent içi hareketlilik sorunsalına odaklanmıyor; aynı zamanda baştan başa geçtiği tüm Lombardiya Bölgesinin topraklarında çevresel niteliği arttırarak, çapraz ekolojik koridorlar ortaya çıkarabilecek doğrusal ekolojik sistem olma anlamında da güçlü bir potansiyel taşıyor.

Milano Kanal Yarışmasına yönelik olarak katılımcıların, geleceğin Milano’sunu kavramsallaştırmaları ve kent ve Navigli Kanalı arasındaki ortak yaşam ilişkisini kurgulamaları bekleniyor. Öneri projelerinin, çevre dostu tasarıma, hareketliliğe ve su ve kamusal alanlar arasındaki ilişkiye öncelik vermesi gerekiyor.

Milano “Navigli Kanal Tasarım Yarışması”, ‘Navigli’yi Yeniden Yaşama Geçirme Derneği’ (Riaprire i Navigli Association) ile beraber; var olan kanalların tamamen elde geçirilmesi önerisi getiren Primitivo studio Milan’la gerçekleştirilen işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Bu iki oluşumun da ortak amacı, kentin üzerinde işleyebileceği yeni bir akış yaratmak ve kamuoyu üzerinde arzulanan etkiyi ve farkındalığı yarışmaya katılan öneri projeleri aracılığıyla oluşturmak.

(Kaynak: architecturecompetitions.com)

-->