Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Kutup Sularının Bir Denizaltı İle Dondurularak Buzullar Üretilmesine Yönelik Bir Tasarım Önerisi

5945Kutup Sularının Bir Denizaltı İle Dondurularak Buzullar Üretilmesine Yönelik Bir Tasarım Önerisi

Siam Mimarlar Derneği (AFA) tarafından düzenlenen tasarım yarışmasında Faris Rajak Kotahatuhaha, Denny Lesm Ana Budi ve Fiera Alifa adlı tasarımcıların oluşturduğu tasarım takımı, kutuplardaki deniz suyunu yeniden dondurma öneri projesi ile 2. lik ödülünü elde etti.

Buz 2

Tropik ve astropik bölgelerdeki azalan ağaç ve ormanlık alanların kayıplarını gidermek amacıyla yapılan yeniden ağaçlandırma çalışmalarında olduğu üzere; burada yatan düşünce de; kutuplardaki buzul tabakanın erimesine yönelik olarak nasıl bir çözüm yolu bulunabileceğini araştırma çabası bulunuyor.

Bir sağıltım (tedavi) önerisi olmaktan çok korumacı yaklaşıma odaklanan tasarım takımının  projesi,  deniz suyunu yeniden dondurarak buzul adacıklar oluşturarak; kutup ekosistemini onarmaya yönelik bir tasarım arayışını sunuyor.

Buz 3

Tasarımcılar tarafından yakıştırılan bir tanımlama ile “yeniden buzul-landırma” sistemi temelde bir buz üretme gemisi. 25 metre çapındaki bu denizaltı, karinasının sahip olduğu yuvarlak biçim sayesinde her hava koşulunda kullanılabiliyor.

Buz 4

Yüzer konumdaki tekne. su toplamak amacıyla su yüzeyinin altına iniyor. Önce beşgen  biçimli havuzun içinde taze su ve tuzlu su ayrıştırılıyor. Bu tuzdan arındırma işleminin ardından beşgen havuzun kapağı eksi derecelerdeki soğukluğu korumak için kapanıyor. Bir ay içinde oluşumunu tamamlamış olan beşgen biçimli buzcuk dışarıya bırakılıyor. Ard arda yinelen bu işlem sonucu olarak olabildiğince çok sayıda buzcukların oluşması ve bu beşgen biçimli yüzeylerin bir araya gelerek deniz üzerinde bir buz yüzeyi oluşturması amaçlanıyor.

 

(Kaynak: www.designboom.com)

-->