Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

8. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması, “25 Metre Ve Üzeri Motor Yat Tasarımı” Konusu İle Düzenleniyor

56538. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması, “25 Metre Ve Üzeri Motor Yat Tasarımı” Konusu İle Düzenleniyor

Ticaret Bakanlığı eşgüdümünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin düzenlediği 8. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması, “25 Metre Üzeri Motor Yat” konusunu  mühendislik ve tasarım alanlarının ilgisine sunuyor.

Yarışma, Türkiye’deki üniversitelerin Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi ve Yat Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Mimarlık ve Makine Mühendisliği Bölümlerinde eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik olarak açılıyor.

Yarışma tasarım kültürünün Türk gemi üretim işkolunun uluslararası alanda rekabet edebilmesi için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak, yeni tasarımcıları ve fikirleri işkoluna kazandırmak, çevre bilinci yüksek yeni önerilerin ortaya konulmasını sağlamak başlıkları altında özetlenebilecek amaçlar ile Türk gemi üretimine katkı sağlamayı öncelikli amaçlar arasında yer alıyor.

Yarışmanın son başvuru tarihi 30.06.2019

Yarışma katılım koşullarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

(Kaynak: gemiyattasarim.org, Görsel: mimarizm.com)

 

 

-->