Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Kandilli Akıntı Burnunda Bayrakçılar (İşaretçiler)

462Kandilli Akıntı Burnunda Bayrakçılar (İşaretçiler)

“Kandilli Akıntı Burnunda çalışmalarıyla ilgi çeken «bayrakçılar» dan söz etmek yerinde olacaktır.

Bu bayrakçılar, Kandilli Akıntı Burnunu, geniş cephesiyle kapsayan Edip Efendi yalısının önündeki rıhtım boyunca çalışırlar.

Akıntı Burnunun her iki yönünden kıyıya yakın geçen deniz taşıtları burnu geçinceye kadar birbirlerini görmezler. Bu nedenle bayrakçı ya da işaretçiler burada bulunurlar. Şehir Hatları işletmesi kadrosunda ikişer kişiden iki ekip halinde çalışan bu işaretçilerin görevi, tarifedeki saatlerde iskeleye yanaşacak veya ayrılacak olan Şehir Hatları vapurlarının Akıntı Burunu kıyısında birbirleriyle ya da başka deniz araçlarına çarpmadan, güvenlikle geçmelerini sağlamaktır, bayrakçılar yalnız Şehir Hatları gemileriyle tarifedeki saatlarda meşgul olurlar, bu saatlar dışında kıyıdan geçen vasıtalarla ilgilenmezler.

bayrakçılar

Bayrakçılar, çalışmalarında gündüz için sopalı birer yeşil ve kırmızı renk bayrak, geceleri ise birer yeşil ve kırmızı renk fener kullanırlar.

Bayrakçıların burada çalışmaları şöyle olur :

A  – Yukarıdan gelerek iskeleye yanaşmış bulunan Şehir hatları vapuru, iskeleden ayrılacağı vakit düdük çalar, iskele memuru da düdük çalar, çımacı halatı çözer,

B – Tam bu sırada yukarıdaki işaretçi aşağıdakine «vapur kalkıyor» diye bağırır,

C – Aşağıdaki işaretçi aşağıdan yukarıya gelen bir vasıta yoksa yeşil bayrak çekerek «Koyuver» diye bağırır,

D – Bunun üzerine yukarıdaki işaretçi yeşil bayrak çekerek vapurun iskeleden ayrılıp aşağıya güvenle geçmesini sağlar.

E – Eğer aşağıdan yukarıya çıkan bir vasıta varsa aşağıdaki işaretçi yukarıdakine «kapalı tut» diye bağırır bunun üzerine yukarıdaki kırmızı bayrak çekerek vapurun iskelede beklemesini sağlar, aşağıdan gelen vasıta da aşağıdakinin yeşil bayrak çekmesiyle yukarıya geçtikten sonra (C) ve (D) maddesindeki işlemler yapılarak iskeledeki vapurun aşağıya güvenle geçmesini sağlar.

F – Aşağıdan gelen bir şehir hatları vapuru olursa ona göre işaret verirler.

G- Geceleri de ayni işlemler kırmızı veya yeşil fenerlerle yapılır.

Bayrakçılardan en kıdemli olanı çoğunlukla Marmara yanında durur. Çünkü o yönden gelen deniz araçlarının durumunun daha tehlikeli olduğu bilinir.

Kandilli Burnu, kış mevsiminde çok sert rüzgarlı ve soğuk olduğundan bayrakçıların burada çalışmaları oldukça zordur.

( Bu bilgiler orada çalışan bayrakçılardan Mustafa Kara ile Hasan Pazarlı Ramazan Nikbay ve İbrahim Karahan’dan sağlanmıştır.) ”

Kandili’de Tarih

M. Celalettin Atasoy

Türkiye Turing Ve Otomobil Kurumu Yayınları

1982

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i