Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

92 Yıldır Denizcilik Okulu Olan “Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi”, İ.T.Ü. Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesine Dönüştürülüyor.

1927 yılından günümüze 92 yıllık tarihi ile kesintisiz denizcilik eğitimin gerçekleştirildiği Türk denizcilik öğrenimin önemli kurumlarından biri olan Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi, İ.T.Ü. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine dönüştürülüyor.

Ziya Kalkavan Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak bu karara tepkilerini dile getirdi.

Açıklama yazısı şöyle:

9 Ocak 2019 tarihinde İ.T.Ü. ve M.E.B. arasında imzalanan protokol ile Ziya Kalkavan MTAL bünyesinde Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri ve Denizcilik alanlarında eğitim verecek İ.T.Ü. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kurulmasına karar verilmiştir. Geçtiğimiz hafta yayınlanan “Sınavla öğrenci alan okullar kılavuzu” nda görene dek, Denizcilik alanlarının Ziya Kalkavan bünyesinde devam edeceğini biliyorduk,  fakat ne yazık ki kılavuzlarda Ziya Kalkavan ismini göremedik. Önümüzdeki seneden itibaren Ziya Kalkavan MTAL öğrenci almayacaktır. Çatısı altında bulunan Güverte (Gemi İşletme), Gemi Makineleri İşletme ve Gemi Elektroniği & Haberleşme bölümleri İ.T.Ü. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 20’şer kontenjanla öğrenci almaya devam edecektir.

Bilindiği gibi okulumuz Ortaköy’de 1927’den beri kesintisiz olarak Denizcilik eğitimi verilmektedir. Bu özelliği ile Cumhuriyet döneminin Denizcilik alanındaki İlk okuludur ve bu yönü ile sektörün en köklü kurumudur. Gerek yükseköğretim zamanı, gerekse lise zamanında birçok önemli isim buradan mezun olmuştur. Okulumuzun mezunlarının denize devam etme veya denizcilik alanında yükseköğretime devam etme oranı  yüzde 82’dir. Bu her 100 öğrenciden 82’sinin denizci olduğu anlamına gelmektedir. Anadolu’da bu başarının yüzde yüzde 10’lara düştüğü veya denizcilik fakültelerinden mezunların denizde kalma süresinin 2.4 yıla düştüğü günümüz şartlarında, bu oranın yüksek bir ortalama olduğu bir gerçektir. 

İlk açıldığında sadece eski saray binası ve ona ait müştemilatlardan oluşan okulumuz Ortaköy’de, yıllar içinde artan kontenjan ihtiyacı ve verilen denizcilik eğitimi ile uyumlu yapılar inşa edilmiş ve bugünkü halini almıştır. Son düzenlemeler ile kapalı filika ve mataforalı indirme tertibatı, yangın söndürme alanı ve ona bağlı iki kattan oluşan kapalı mahal, makine simülatörü, otomasyon laboratuarı, köprüsü simülatörü, elektroteknik laboratuvarı, denizde güvenlik ve canlı kalma laboratuvarı, hidrolik pnömatik laboratuvarı, gmdss laboratuvarı vb alanlar ile donanımlı bir eğitim verilmektedir. Ortaköy’ün  imkanları ve yeri sebebi ile çoğu yüksekokul ve denizcilik fakültesinden daha donanımlı bir okul olduğunu gururla paylaşmak isteriz. 

Ortaköy Denizcilik alanında uluslararası akreditasyona sahip ilk okuldur ve verilen eğitim dünya standartlarını karşılamakla birlikte her 2 yılda bir denetlenmektedir.  Son düzenlemeler neticesinde okulumuz tüm bölümleri itibariyle sınavla öğrenci olan tek Denizcilik Lisesidir.

İ.T.Ü. Rektörlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, Denizcilik alanında İ.T.Ü. çatısı altında bulunan ortak geçmişe sahip olduğumuz Denizcilik Fakültesinin yanında Gemi İnşaat Fakültesi ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nin de akademik desteği ile Denizcilik eğitiminde bütüncül çözümler elde edilebilir ve bu bize göre tarihi bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.

Denizcilik eğitiminin özel bir eğitim olduğu ve gemi üzerinde çalışabilmek için mesleki yeterlilik haricinde denizcilik disiplininin de olması gerektiği aşikardır. Bu vesileyle protokolde yer alan biyomedikal cihaz teknolojisi, bilişim teknolojileri ve elektrik-elektronik teknolojileri gibi Denizcilik alanı dışı bölümlerin aynı Kampüs içinde yer almasının Denizcilik Eğitimi ve kalitesine olumsuz etki edeceği endişesi taşınmaktadır. Okulumuzun bulunduğu Beşiktaş ilçesi sınırları içinde bu bölümlerin yer aldığı okullar mevcuttur. Diğer taraftan okulumuz fiziki şartları denizcilik alanında eğitim için halen hazırda ancak yeterken, farklı bölümlerin açılması için yeterli alan da bulunmamaktadır.

(M.E.B. Bilişim teknolojileri alanı bölümleri şunlardır; Web Programcılığı, Bilgisayar Teknik Servisi, Ağ İşletmenliği, Veri Tabanı Programcılığı. M.E.B. Elektrik-elektronik Teknolojileri alanı bölümleri ise; Görüntü ve Ses Sistemleri, Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Endüstriyel Bakım Onarım, Bobinaj, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Büro Makineleri Teknik Servisi)

Türk Denizcilik eğitiminin başladığı tarihi okulumuzda bu bölümlerin konuşlanması ile geçmiş manevi değerlerimize sahip çıkılması gereği hepimizin takdiridir.

 Mezunlar Derneği olarak camiamızın beklentilerini paylaşmak gerekirse;

-Kurulan İ.T.Ü. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi isminde Ziya Kalkavan / Denizcilik ibaresinin bulunmasını arzu ediyoruz.

-Deniz Ticaret Odamızın geçmişte de olduğu gibi bu süreçte de yanımızda olmasını ve okulumuzun hamiliğine devam etmesini arzu ediyoruz.

-Okulumuzun Denizcilik esaslarında ve sadece denizcilik bölümleri ile devam etmesini arzu ediyoruz.

-İ.T.Ü. nezdinde bir denizcilik lisesinde teknoloji esaslı bir okul kurulmak isteniyorsa,  insansız ve otonom gemilerin konuşulduğu günümüzde Bilişim Teknolojileri ve Elektrik-elektronik Teknolojileri gibi bölümlerin yerine, ülkemizde var olmayan “gemi otomasyon teknolojisi” , “gemi elektrik-elektronik teknolojisi” ve “deniz teknolojisi” bölümlerinin kurulması sektörümüzün bu alanlardaki ihtiyaçlarına cevap verecektir.

-Sektörümüzde, Hem gemi üzerinde hem de gemi inşa sanayisinde çalışacak nitelikli ara eleman sıkıntısı bulunmaktadır. Yeni kurulacak okulda açılması düşünülen bölümlerde belirlenmiş olan 20’şer kontenjanın sektörün nitelikli ara eleman ihtiyacına yanıt vermemesi ihtimaller dahilindedir. Mezunların ilgili fakültelere devam etmeleri hedeflenen projede Meslek Lisesi mezunu ara eleman yetiştirilmesi mümkün görülmemektedir . Bu konuda kontenjan artırımı ve ara sınıf zabıtan ihtiyacı hakkında bakanlığımızın odamız tarafından bilgilendirilmesini arzu ediyoruz.

Ümidimiz Taş Mektep Ortaköy’ün, Ziya Kalkavan’ın Türk denizciliğine hizmet etmeye devam etmesidir ve bu bilgiler ışığında Bakanlığımızın, Odamızın ve değerli Rektörümüzün yanımızda olmasıdır. 

Deniz Ticaret Odamıza, Türk denizcilik eğitimine vermiş oldukları değer ve destek için en kalbi saygılarımızı arz ederiz.”

Ziya Kalkavan Mezunlar Derneği – Yönetim Kurulu

 

(Kaynak: virahaber.com, zkadml.org.tr Görsel: zkadml.org.tr)