Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Ressam Ansen Atilla’nın “Wasteland” Dizisi, Çağdaş Sanat Fuarında VOLTA New York’ta Yer Alıyor

Ansen Atilla’nın “Wasteland” başlıklı; fuar için özel olarak ürettiği resim dizisi, çağdaş sanat fuarı “VOLTA New York”ta x-ist sanat galerisinin standında yer alıyor.

04-08 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenen VOLTA New York‘ta, 5 kıtadan, 35 şehirden olmak üzere toplam 54 galeri yer alıyor. Ansen Atilla‘nın daha önce başka bir yerde sergilenmemiş eserleri, 2.14 No’lu stand’ta ziyaretçilerle buluşacak.

VOLTA New York 2020 için Atilla‘nın özel olarak hazırladığı “Wasteland” dizisi, sanatçının önceki dizileri; “Noirland” ve “Codex Seragliensis”in izinden gidiyor.

Antroposen çağında insan eliyle oluşmuş Pasifik çöplüğünün büyümesi ve bu atık yığınının ortaya çıkardığı çevresel sorunlar “Wasteland” dizisinin çıkış noktası. Büyük ve küçük ölçekli plastik parçalardan oluşan, insan eliyle yaratılmış ancak insandan bağımsız, meçhul bir oluşuma evrilen bu yığın, özel olarak bir  bölgeyi etkilemenin çok daha ötesinde doğal dengeyi tehdit etmektedir. Bu başkalaşan atık yığının yarattığı çevre sorunları sanatçıyı “Wasteland” dizisi üretme yönünde tetiklemiş.

Ansen Atilla 2

“Wasteland”

Ansen Atila 3

“Innocence On The Surface Bellerophon”

Ansen Atilla 4

“No Man’s Land – Homecoming”

“Wasteland” dizisindeki yapıtlar, kullanılan teknik ve malzeme anlamında izleyiciye çeşitlilik sunuyor. Üretim sürecinde farklı disiplinlerden beslenen sanatçı, dijital ortamın sunduğu olanaklardan yararlanarak tamamladığı yapıtlarını oluştururken, bağlamından koparılmış atık malzemelerin kullanımıyla dünyanın karşı karşıya kaldığı çevresel sorunlara ve küresel ısınma olgusuna gönderme yapıyor.

 

(Kaynak: artxist.com)