Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Yarı Batık “Villa Savoye” Üzerinden Modernizm’in Güncel Durumunu Yorumlamak…

Le Corbusier’in ikonik yapı tasarımı Mimarlık Tarihinin modernizm sayfasının önemli mil taşlarından biridir. Aşağıdaki metinde de görülebileceği üzere; kendisinin sürekli yeniden üreten Batı Sanatı ve Mimarlığı, burada da denizi ve suyu bir metafor olarak kullanarak bu yapı üzerinden modernizmin güncel durumuna bir yorum getiriyor.

(Alıntılanan bu yazı, skop.org.tr’de Modernizm’in Batışı başlığı ile yayınlanmıştır.)

“Asmund Havsteen-Mikkelsen, Danimarka’daki Vejle fiyordunda Eylül ayına kadar sürecek “Yüzen Sanat” Festivali’ne Flooded Modernity başlıklı bir heykelle katılıyor. Le Corbusier’nin Villa Savoye’unun bir köşesinin bire bir ölçekli replikası olarak suya yerleştirilen heykelde, modernist mimarinin en temsil edici örneklerinden biri olan bina sular altına gömülmüş gibi görünüyor. Le Corbusier’nin, okyanus gemilerinin tasarımına hayran olduğu ve çalışmalarında gemi tasarım öğelerine yer verdiği de biliniyor, bu nedenle en ikonik eserlerinden birinin suya gömülmesi ayrıca manidar. Uzun yıllardır Villa Savoye’un resim ve eskizlerini yapan Havsteen-Mikkelsen’e göre Le Corbusier’nin bu binası modernizmin en temel değerlerini somutlaştırıyor, “daha iyi bir dünya yaratmak için eleştirel aklın kullanılması”nı temsil ediyor. Sanatçı kendi heykelini ise, “modernliğin değerlerinin teknoloji tarafından boğulmasının sembolü” olarak tarif ediyor. “

sunken8

e-skop.com

sunken1

e-skop.com

sunken2

e-skop.com

sunken3

e-skop.com

sunken6

e-skop.com