Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Katolik Dünyasının Farklı Kültürlere Olan İlgisini Ortaya Koyan “The Way Of The Sea” Sergisi Vatikan Müzesi’nin Helezonik Rampasında Sergileniyor.

Vatikan Müzesi’nde düzenlenen dünyanın tüm kıtalarından deniz taşıtlarını içeren sergi, Katolik kilisesinin Avrupa kıtası dışındaki insan topluluklarının ürettiği uygarlık ürünlerine olan ilgisini ortaya koyuyor.

Vatikan Etnoloji Müzesi koleksiyonundan 60 adet küçük ölçekli deniz taşıtı, Vatikan’ın ünlü helezonik rampasında sergileniyor. 2010 yılında buraya taşınan koleksiyon sergisi, müzenin “Etnoloji Bölümü” küratörü olan Nicola Mapelli’nin önerisi ile Piero Castri tarafından düzenleniyor.  Tüm kıtalardan toplanmış bu küçük modellere, katolik misyonerler tarafından 20. yy başlarında çekilen görseller de eşlik ediyor.

Vatikan Helezonik Merdivenler

museivaticani.va

Sergide, Solomon adalarından İvukapi kanosu, İngiliz ve Japon yelkenli gemileri, kullanıldıkları farklı işlevleri ve tipolojileri yansıtan Asya tekneleri, fildişi gereçten üretilmiş Çin uygarlığına ait bir tekne, bir zamanlar Thaili yöneticiler tarafından kullanılan bir kano, Okyanusya’dan geleneksel yelkenli tekneler, ağaç kabukları kullanılarak yapılmış kanolar ve bir zamanlar Amerika kıtasında var olan uygarlıkların kültürler temsilcisi olan kanolar. Bolivya yerlileri tarafından girdaplı sularda seyir yapmaya olanak sağlayan iki dümenli Mostene salı gibi taşıtlar yer alıyor.

Çin Teknesi

museivaticani.va

Tayland kraliyet deniz taşıtı

museivaticani.va

01 Kasım 2010 tarihinde açılan sergi, Vatikan Müzesi’ndeki ünlü helezonik rampada görülebilecek.

(Kaynak: museivaticani.va)