Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Girit Savaş’ının Türk Müziğindeki İzini süren “Nicesün Venedik Frengi? Osmanlı-Venedik, Girit Savaşı (1645-1669) ve Müzikal Yansımaları” Başlıklı Konser, Pera Oditoryumu’nda Düzenlenecek.

Erken Dönem Osmanlı Müzik TopluluğuEnsemble Rum’ tarafından İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün “İstanbul ve Müzik” Araştırma Programı (İMAP) kapsamında gerçekleştireceği konser, Osmanlı-Venedik arasındaki Girit Savaşı’na (1645-1669) odaklanarak, deniz savaşının Osmanlı-Türk müziğindeki izini sürüyor.

Erken dönem (16. ve 17. yüzyıl) Osmanlı-Türk müziği ile bugünkü modern “Klasik Türk Müziği”ne arasındaki farkları ortaya koyan Ali Ufkî Bey’in (1610-1675) “Mecmua-i Sâz ü Söz” gibi kaynaklarını temel alan topluluk, kendi tarihsel icra yaklaşımını geliştirmeyi amaçlıyor.

Her ne kadar Ufkî Bey’in nota külliyatını, üslupsal olarak kronolojik bir çizgiye oturtmak olanaklı olmasa da, kendisi tarafından kayıt altına alınan yapıtlar, döneminin toplumsal, kültürel ve siyasi birçok olayı hakkında kaynak niteliğinde.

Ali Ufkî Bey’in kayda aldığı doğrudan ya da dolaylı olarak Girit Savaşı ile ilgili olan ve konser için bir araya getirilen, ondan fazla türkü, varsağı ve peşrevler, savaşın payitahttaki müzikal yansımalarını izleyicilerin karşısına anlatılar ve görseller eşliğinde çıkarıyor.

Birleşik Venedik ve Flemenk Donanmasının, Foya Körfezindeki Türk Donamasına Karşı Deniz Savaşı (1649)

(Ressam: Abraham Beerstraten, 1656)

Akdeniz’deki güç savaşlarından, Sultan İbrahim’in işret meclislerine, Girit’e alınan sefer kararından, ilk kalenin ve şehirlerin fethine, askerin cephede düştüğü zor durumdan, Sultan IV. Mehmed’in cülûsuna, vezirler arasındaki çekişmelerden, Girit’teki son kale Kandiye’nin fethine dek 24 uzun yıla yayılan savaşın çeşitli aşamalarını aktaracak olan etkinlik ilk kez dinleyicilerle buluşacak. 

Sanat yönetmenliğini Hasan Baran Fırat’ın üstlendiği Ensemble Rûm’da Enes Durceylan, Hasan Kiriş, Eray Cinpir, M. Enes Üstün, Avni Özaydın, M. Salih Yıldırım, Murat Yerden, Ünal Yürük ve Mevlüt Gökhan Başin yer alıyor.

Konser, 05.05.2024 tarihinse saat 15.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek.

(Kaynak: iae.org.tr)