Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

“Gravür Dünyası”, Denizcilik Tarihine İlişkin Dikkat Çekici Görsel Belgelere Yer Veriyor.

Gravür Dünyası” adlı site yayın yaşamına başladı.

Gravürlerin ülkemizdeki bilinirliğine katkıda bulunmayı amaçlayan ve bilim insanlarına, kültür/sanat çevrelerine katkı sağlamayı amaçlayan site, 27 ayrı dalda ve yaklaşık 10.000 gravürle önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

Site özellikle denizcilik tarihi ve kent-deniz ilişkisi bağlamında önemli görsel belgeler içeriyor.

Yıllara yayılan uzun bir süreç ve sabırlı bir koleksiyon tutkusuyla bir araya getirilen 19. yüzyıla ve öncesi dönemlere ait gravür ve haritalar ile resimlere ait dijitalleri içeren site, bir görsel veri tabanı olarak herhangi bir ticari amaç gütmeksizin yayınlanıyor. Sitede, yayınlanan görsel belgeler, kurucularının arşivlerinde/koleksiyonlarında orjinallerine sahip oldukları gravür ve resimlerden oluşuyor.

Sanatseverler, bilim insanları ve mesleki anlamda bu materyalleri kullanacak olan kişi ve kurumlara kapsamlı bir kültür hizmeti sunabilmeyi amaçlayan site, yaşadığımız coğrafya ile ilgili gravürler başta olmak üzere geçmiş dönemlerden yaşamları ve mekanları belgeleyen görselleri içeriyor.

Geniş bir kapsamla yayınlanan “Gravür Dünyası”, kent-deniz ilişkisinin izlenebileceği denizcilik tarihi açısından geçmiş dönemlere ait önemli gravürlere de yer veriyor. Kullanıcılar özellikle, “Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye”, “Askeriye”, “Günlük Hayat”, “Ulaşım ve Taşımacılık” ve “Spor” seçenekleri ile bu görsellere ulaşabilir.

Sitedeki diğer konular ise şu genel başlıklar altında toplanıyor:

-Mimarlık ve şehir planlamacılığı meslek dallarının kapsamına giren niteliğe sahip önemli şehirlerin ve buralarda yer alan binalarının gravürleri

-Anadolu’nun şehirlerinin ve antik şehirlerin gravürleri, Kırım Savaşı ve 93 Harbine ilişkin illüstratif çizimler,

-19. yüzyılda ve öncesinde basılmış Tevrat ve İncillerde bulunan gravürleri,

-İngiliz tiyatro ve balesi ağırlıklı olmak üzere dünya tiyatro ve bale tarihi hakkındaki gravürler,

-19. yüzyıl dünya modasına ilişkin gravürler ve kronolojik olarak kostüm tarihine ilişkin gravürler

-Bilim ve devlet adamlarının ve ünlü bestecilere ait 19. yüzyıl ve öncesinde basılmış portrelerin gravürleri,

-Dünya devletleri ve coğrafyası ile ilgili haritalar,

-Hayvan ve botanik gravürleri.

Siteye “gravurdunyasi.com” bağlantısından ulaşabilirsiniz