Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri’nin Yayımladığı “Belgelerle Osmanlı Yönetiminde Kıbrıs” Adlı Kitap, Kıbrıs Türklerinin Tarihi Varlığına Işık Tutuyor

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından 20 yıl sonra genişletilmiş ikinci baskısı yayımlanan “Belgelerle Osmanlı Yönetiminde Kıbrıs” adlı kitap, içerdiği tarihi belgelerle, Kıbrıs adasındaki Türk varlığına ışık tutuyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı BaşkanlığıTİKA‘nın da katkı verdiği kitapla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Osmanlı Devleti‘nin tarihsel mirası üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti‘nin, üzerinde bulunduğu coğrafyada çok derin tarihsel izleri bulunduğunu ve uzun yıllar bu coğrafyada egemenlik kurması nedeniyle bazı hakları olduğunu vurgulayarak, bu tarihsel varlığın bazen inkar edilmek aşamasına getirilmek istendiğini belirtti.

Ünal, Başkanlık tarafından ikinci basımı yapılan “Belgelerle Osmanlı Yönetiminde Kıbrıs” adlı kitapla genel olarak Kıbrıs‘ın yönetsel, toplumsal, ve ekonomik yönlerine dair birçok konuda ayrıntılar sunan verilere birincil kaynaklardan ulaşılabildiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

Bu kitap, adada Müslüman Türk varlığının tescilidir. Belgelerle Osmanlı Yönetiminde Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de ve Doğu Akdeniz’in en stratejik kara parçası olan Kıbrıs’taki haklılık ve iddialarını dünya kamuoyuna tekrar hatırlatmak üzerine yayınladığı bir belge serisi olarak düşünülmelidir. İlk baskısı 20 yıl önce hazırlanan bu çalışma geliştirip güncellenmiş, Kıbrıs’a dair önemli defter serilerinden yapılan detaylı belge ilaveleriyle daha etkili ve güçlü bir hale getirilmiştir.

Ünal, son dönemde Türkiye Cumhuriyeti‘nin Akdeniz‘de giderek artan ve güçlenen varlığının bölgedeki enerji kaynaklarının tespiti ve işlenmesi yönünde attığı adımların ve bu adımları yaşama geçirmek için komşu ülkelerle kurduğu ilişkiler ile yaptığı anlaşmaların bölgede hak veya iddia sahibi olan bazı devletler ile politik muhalifleri rahatsız ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

Kitabımızı, Kıbrıs’ta günümüze kadar gelen Türk varlığının bir ispatı olarak görmek mümkündür. Öte yandan, Kıbrıs araştırmaları içinse mühim bir tarihsel arka plan oluşturduğu muhakkaktır. Siyaset kurumu ve uluslararası siyasetin her kademesindeki aktörleri, söz konusu kitabı incelediklerinde Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki Türk varlığının neden tarihi akışın doğal ve zorunlu bir sonucu olduğunu daha da iyi anlayacaktır.

Ünal, Devlet Arşivleri Başkanlığı‘nın kendisine çizilen hatırlatıcılık ve hafıza olma misyonunu yayımladığı kitap ile güncel siyaset ve politikanın sıcak gündemi üzerinden etkili bir biçimde yerine getirdiğini vurguladı.

(Kaynak: aa.com.tr)