Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Avustralya Ulusal Deniz Müzesi’nde Açılan “Denizin Biçim Verdiği Kıta” Başlıklı Sergi, Avustralya Kıtasının Tarihini İrdelerken ‘Deniz’i Odak Noktası Olarak Alıyor.

Avustralya Ulusal Deniz Müzesi’nde açılan “Denizin Biçim Verdiği Kıta” başlıklı sergi, Avustralya kıtasının tarihini, bilimsel/arkeolojik verilerin ve İlk Yerleşik Toplulukların (Aborjinler ve Torres Boğazı Halkları) bakış açılarının bir bileşkesi olarak ele alırken, ‘Deniz’i odak noktasına oturtuyor.

Avustralyalıların yaşadıkları toprakları çevreleyen okyanusla kurdukları benzersiz bir ilişki bulunmaktadır. Bu coğrafi gerçeklik aynı zamanda tüm toplumu, bir ada ulusu haline getirmektedir.

10.000 yıldan daha uzun bir süre, kıtanın iç yerlerinde bulunan ırmaklar/göller gibi su kaynaklarıyla birlikte; deniz, sunduğu olanaklarla bu kıtada yaşayan toplumların yaşamlarını sürdürmelerine olanak sağlamıştır.

“Denizin Biçim Verdiği Kıta” başlıklı sergi, ülkeyi var eden olağanüstü doğal güçlerin geçmişe doğru derinlemesine yapılan bir yolculukla ortaya çıkan görünümünü, hem bilimsel bağlamda hem de yerleşimci İlk Yerleşik Toplulukların (Aborjinler ve Torres Boğazı Halkları) bakış açısından ele alarak, izleyicileri keşfe çıkarıyor.

Çeşitli deniz canlılarının iskeletlerinden sanal yerleştirmelere dek, binlerce nesneyi ve anlatıyı paylaşarak, kıtada yaşayan toplumların kendi geçmişlerine uzun soluklu bir seyre çıkarmayı temel amaç edinen sergi, ziyaretçiler bilimsel nitelikli çok sayıda örneği incelemek, ve aynı zamanda Aborjin kültürü hakkında çok şey görüp, öğrenme olanağı bulabiliyorlar.

Aborjin ve Torres Boğazı toplumları tarafından konuşulan 40’tan fazla dil bölgesi üzerine ziyaretçilere çok değerli bilgilerin paylaşıldığı serginin oluşturulurken; bu toplumlarla daha önce imzalanan protokoller, kurulan iş bağlantıları ve kişisel ilişkiler, yol gösterdiği belirtiliyor. Öte yandan sergideki olağanüstü geniş bir yelpazeye yayılan çeşitlikteki sanat ürünlerinin, bilginin ve malzemenin derlenmesi süreci içinde gerçekleştirilen danışma toplantılarına ve sergi düzenlenmesindeki konumlandırmalara da yine bu bağlantıların önemli orada başvurulduğu yine yetkililer tarafından altı çizilen bir nokta.

sea.museum

.

sea.museum

.

sea.museum

.

sea.museum

Ülkenin bin yıldan daha fazla varlığını koruyan benzersiz kültürel birikimine bir bakış sağlayan serginin ana öğesi, Mulka Project’e sipariş verilen çağdaş video yerleştirme… Dhaŋaŋ Dhukarr (Many Pathways) adlı yapıt, serginin tüm doğal bileşenlerini (Kara, Su ve Gök) Avustralya’nın derin tarihiyle ilgi kurarak bir araya getiriyor.

Serginin yardımcı küratörlüğünü üstlenen Dr. Stephen Gapps, “Kıtanın derin bir geçmişe uzanan tarihini, modern bilim ve arkeoloji ile elde ettiğimiz verilerle açığa çıkarttığımız gibi, bunu yaparken aynı zamanda yerli kültürlerin bilgi birikiminden de yararlanıyoruz” diyor ve sözlerini şu özel noktayı vurgulayarak sürdürüyor, ‘Ziyaretçilerimizi, Kıta’mızın geçmişini, Ulusal Deniz Müzesi koleksiyonundan getirilen olağanüstü kültürel nesnelerin de somutlaştığı üzere, iki farklı bakış açısından yararlanarak değerlendirmesini istiyoruz.”

(Kaynak: sea.museum)

Avustralya Ulusal Deniz Müzesi, Alick Tipoti’nin “Tinsel Öğeler” Adlı Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor

Avustralya Ulusal Deniz Müzesi, Torres Boğazı Adaları kökenli tanınmış sanatçı Alick Tipoti’nin yapıtlarını bir araya getiren Mariw Minaral (Tinsel Öğeler) adlı sergiye ilk defa yer veriyor.

25 yıllık üretim yaşamında sanatçı, kültürel bilgiyi ve dili yeniden yorumladığı, yapıtlarıyla büyük saygı görüyor. Kendi halkının kültürel uygulamalarını kendisine rehber alan Tipoti‘nin öykü anlatıcılığı, deniz insanı olmak anlayışını temel alan yaklaşım biçimiyle, geleneksel kosmolojiyi, denizel çevreyi ve okyanusların korunmasını içinde barındırıyor.

  1. Tipoti’nin Avustralya Deniz Müzesi Koleksiyonunda Yer Alan Kisay Dhangal adlı yapıtı 

Mariw Minaral adlı bu sergi, sanatçının özgün, girift linol baskı uygulamalarının en güzel örneklerini bir araya getiriyor. Sergi ayrıca Tipoti‘nin ödül kazanmış yontularını, çağdaş maske çalışmalarını ve filmini de izleyicilerin karşısına çıkarıyor.

Alick Tipoti, iletilerini sanatı aracılığıyla yaymaktaki yeteneği ve çok yönlülüğü nedeniyle büyük saygı gören ve Avustralya‘da ve uluslararası ortamda büyük bir ün kazanmış sanatçı.

(Kaynak: sea.museum)

ANMM’de “Okyanusun Hayalet Ağları” Sergisi Düzenleniyor

Avustralya Ulusal Denizcilik Müzesi‘nde düzenlenen “Okyanusun Hayalet Ağları” sergisi, Avustralya’nın yerli ve yerli olmayan sanatçıları tarafından oluşturulan deniz ekolojisi yerleştirmelerinden oluşuyor.

Sergide, denizden toplanan atık balık ağları ve geri dönüşüm plastiklerinden elde edilen gereçlerin kullanıldığı bu hayalet ağlar; renkli ipler ile dokunmuş kano, denizanası, kaplumbağa, balık, mürekkep balığı biçimine bürünmüş heykellerden oluşuyor.

Etkinlik, her yaştan izleyici için okyanusları tehdit eden kirlilik, geri dönüşümün önemi ve denizlerin korunması için farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

 

Denizler ve okyanuslardaki başı boş dolaşan hayalet ağlar, deniz canlıları için ölümcül sonuçlar yaratabiliyor. Örneğin; okyanus üzerinde ilk bakışta zararsız gibi duran atık bir balık ağı, bir deniz kaplumbağasının boğazına takılması nedeniyle bu canlının boğularak yaşamını yitirmesine neden olabiliyor. Bu ve benzer örnekler denizlerde çok sık yaşanıyor.

Ghost-Fishing-Story-MAIN

2

Özellikle de yaşamını denize bağlı olarak kurmuş olan Avustralya yerlilerinin sayısız kez tanıklık ettikleri gibi. İşte bu tanıklığı, “Okyanusun Hayalet Ağları” sergisiyle göz önüne seren çalışmalar, Darney Adası Sanat Merkezi bünyesinde etkinlik gösteren sanatçılar tarafından üretilmiş. Papua Yeni Gine ile Avustralya arasındaki Arafura Denizi ile Mercan Denizi arasında uzanan Torres Boğazındaki Erub Adası (Darney Adası) bir sanat oluşumun merkezi durumunda. Erub Erwer Meta (Darney Adası Sanat Merkezi) dört yerli topluluğun sanatçılarından oluşuyor. Bu oluşumun sanatçıları, sanatsal üretimlerini; ait oldukları kimlik, totemler aracılığıyla kurdukları geleneksel ve çağdaş dönemlerin öyküleri, deniz ve aile bağlantılardan aldıkları esin ile oluşturuyorlar.

ANMM’de düzenlenen bu sergiyi de bu oluşumun sanatçılarının bu kurdukları bu bağlam içinde görmek gerekiyor.

Sergi, 08 Eylül 2018- 02 Aralık 2019 tarihleri arasında müzede yer alacak.

(Kaynak: www.anmm.gov.au)