Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

TBA-21 Akademi Tarafından Düzenlenen “freq_wave: 7 seas” Okyanuslarda Yaşanan Bozulmayı Duyulabilir Bir Duruma Getirmeyi Amaçlıyor.

Küratörlüğünü Carl Michael von Hausswolff’un yaptığı, okyanusları odak noktasına oturtan ağ tabanlı etkileşimli ses yerleştirmesi “freq_wave: 7 seas”, TBA-21 Akademi tarafından gerçekleştirildi.

Dünyadaki çok sayıda insanı ve canlıyı şiddetli biçimde etkileyen sağlık ve ekonomi alanlarında yaşanan krizler, uzun süreden beri insanlığın başını ağrıtmakta olan iklim sorunlarıyla, toplumsal eşitsizliklerle ve çevresel kanunsuzluklarla kolay kolay içinden çıkılamayacak biçimde iç içe geçmiş bir durumda. Bu nedenle geleceği; işbirliğinde, düş gücünde ve birazcık da kabadayılık yapmakta görenlerin bir araya gelerek oluşturdukları, yedi denize de kapsayan geniş ölçekli bu ses projesi, sanatın ve kültürün anlatım yöntemleriyle, okyanuslardaki kirlenmeden ve yıkımdan kaynaklanan mevcut durumun, nasıl duyulabilir kılınabileceğini göstermeyi; ayrıca denizlerin duygu dolu tınısına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

2002-2017 yılları arasında 12 bölüm olarak farklı ülkelerde gerçekleştirilen “freq_out” etkinliğini izleyen “freq_wave: 7 seas”,  TBA21–Akademi‘nin en son uzun erimli araştırma çalışması olan “Bölgesel Ajans: Dönüşüm İçindeki Okyanuslar”ın ardısıra yayımlanmıştı. Etkinlikte, ayrıca öğrenciler ve ses meraklıları için yedi adet çalıştay gerçekleştirilmişti.

“freq_wave: 7 seas” de şu sanatçılar ve besteciler yer alıyor: Jana Winderen, Finnbogi Petursson, Tommi Grönlund/Petteri Nisunen, PerMagnus Lindborg, Mike Harding, Kent Tankred, BJNilsen, Jacob Kirkegaard, Maia Urstad, Christine Ödlund, Peter Rehberg, Hans-Joachim Roedelius, Zavoloka, Dungeon Acid, Christopher Chaplin, Klara Lewis, Joachim Nordwall, Bethan Kellough, Christina, Kubisch, Anna von Hausswolff, Lise-Lotte Norelius, Francisco Meirino, Puce Mary, Nadine Byrne, Chris Watson, Ulf Bilting, Brandon LaBelle, JG Thirlwell, Dark Morph, Yann Novak, Chandra Shukla, Tim Story, Dorit Chrysler, Stephen O’Malley, John Duncan, Okkyung Lee, Maria Chavez, Randall Dunn / Chloe Alexandra Thompson, Kali Malone, Yan Jun, Gus Ferguson, Jim O’Rourke, Minoru Sato, Bana Haffar, Dickson Dee, Ryoji Ikeda, Basel Abbas/Ruanne Abou-Rahme, Kim Ngọc, James Webb, Lawrence English, Francisco Lopez, Cielo Vargas, Felix Blume, Leonel Vásquez, Aoki Takamasa, Jonny Nash/Esmee Geerken, RAMZi, Alice Eldridge, Lisa Schonberg, Asma Ghanem, Yannick Dauby, Von Lichtern, Sun Araw, Manja Ristić, Maia Koenig, Yambe Tam/Dylan Henry Price, Soundwalk Collective, Dror Feiler, Tatiana Zobnina/Alonso Vázquez, Mats Lindström, Mark Fell, Adi Newton, Lary 7, Carl Abrahamsson, Tetsuo Furudate, Leif Elggren, Robert Crouch, Schneider TM, Zachary Paul, Thierry Charollais, Michael Esposito, Scot Jenerik, Daniel Menche, Scanner.

Okyanuslardaki artan dönüşümün sesli anlatımının gerçekleştirildiği proje, 23 Mayıs 2020 tarihinde yayımlandı. Çalışmalar, okyanuslar için bir dijital organizma olan Okyanus Arşivi’nden dinlenebilir.

 

(Kaynak: tba21.org)

 

 

TBA-21 Akademi’nin ve Bölgesel Ajans’ın İşbirliği, Okyanuslara Yönelik Yeni Kavrayışı “Dönüşüm İçindeki Okyanuslar” Sergisi İle Ortaya Koyuyor

TBA-21 Akademi (Thyssen Bornemisza Academy) ile iki tasarımcı tarafından kurulan Bölgesel Ajans’ın işbirliğiyle ve Daniela Zyman küratörlüğünde gerçekleştirilen “Dönüşüm İçindeki Okyanuslar”  projesi sergisi, Venedik’te konumlu “Okyanus Oylumu”nda (Ocean Space) düzenleniyor.

“Dönüşüm İçindeki Okyanuslar”, denizlerdeki çok bileşenli değişikliklerin pek çok kurumsal yapı tarafından nasıl algılandığı, ölçüldüğü ve izlendiği üzerinde duran bir araştırma projesi. Proje, çağdaş bilimi; politik karar alıcılarla, korumacılıkla, eylemcilikle (aktivizm), sanatla ve mimarlıkla bir araya getirerek; okyanusların geleceğini koruma yolunda yeni ortak eylem biçimleri oluşturmayı amaçlıyor.

“Dönüşüm İçindeki Okyanuslar”, Antroposen olarak adlandırılan içinde bulunduğumuz çağ boyunca dünya okyanuslarının geçirdiği dönüşümünü araştıran TBA21–Akademi tarafından desteklenen araştırmaların üç yılını, bir sentez haline getirerek; sunuyor.

Geniş bir çerçevede, deniz ve kıyı ekosistemlerinde gerçekleşen insan müdahalesinin yarattığı etkilere ilişkin en son bilimsel bilgileri değerlendiren proje, gezegendeki yaşamın sürmesi için okyanusların sahip olduğu  önemli yerin altını çiziyor.

TBA21–Akademi ve Bölgesel Ajans‘ın araştırmacılardan ve kuruluşlardan oluşan bir ağ ile gerçekleştirdiği kurumsal işbirliği; bilim, sanat ve kültür alanlarının okyanuslara yönelik olarak ürettiği, görünürlüğün ve yaklaşımın yeni biçimlerini gözler önüne seriyor.

Küresel boyuttaki deniz seviyesindeki yükselme, iklim tehlikesinin görülebilir olduğu en önemli belgilerden biri olarak görülüyor. Bu durumun yarattığı farkındalık ile “Dönüşüm İçindeki Okyanuslar”, okyanusları bir sinir sistemi olarak; diğer bir deyişle, insanoğlunun yoğun eylemselliğini kayıt altına alan duyarlı bir beden olarak değerlendiriyor.

Deniz seviyesinde görülen yükselmeye ek olarak;  deniz taşımacılığının kazandığı yoğunluk, balıkçılıkta aşırı avlanma, kıyı ekosisteminin tükenme noktasına gelmesi, derin deniz madenciliği, deniz dibi trol avcılığı, petrol arama ve çıkarma etkinlikleri, deniz göçmenliği hareketleri, değişen okyanus dolaşımı, okyanuslarda askeri etkinliklerin artması (militarizasyon) ve buzulların erimesi, araştırma projelerinde izi sürülen ve kaydedilen, ekosidal dönüşümlerden bazıları olarak sayılabilir. Kısacası “Dönüşüm İçindeki Okyanuslar”, deniz mekanını insan kaynaklı şiddetin, sömürgecilik tarihinin bir sahnesi olarak yeniden ele alıyor.

Çoklu sonar

1. Atlantik Okyanusundaki Reykjanes sualtı tabanı çoklu sonar görüntüsü

Antroposen İzler

2. “Pasifik Okyanusunda Antroposen İzleri:  Şili kıyılarının açıklarında Nazca-Desventuradas Sualtı Parkı yakınlarında balıkçılık ve deniz taşımacılığı aktarması verisi”

Mimar Ann-Sofi Rönnskog ve mimar John Palmesino‘nun kurucusu olduğu  Bölgesel Ajans, yerleşim alanları üzerinde değişim yaratabilmek amacıyla mimarlık, oylumsal (mekansal) analiz, hukuk gibi kuramsal bilgiler bütününü, eylem ile bir araya getiren bağımsız bir kuruluş. TBA21–Akademi‘nin sanat ve diğer alanlardaki kültürel uygulamaların (pratiklerinin) gözlüğünden daha derin bir anlayış üretme yolunda üzerine aldığı sorumlulukla “Dönüşüm İçindeki Okyanuslar” projesi, okyanusların kodlarını çözümlemenin yeni yollarını ortaya koyuyor.

Okyanus Oylumu (Ocean Space), “Bölgesel Ajans: Dönüşüm İçindeki Okyanuslar” sergisi boyunca, kamuya açık  dönemsel etkinliklerinin bir parçası olarak benzer meslekten katılımcılar arasında düzenlenecek olan toplantılara ve etkinliklere ev sahipliği yapacak. Burada bilim adamları, sanatçılar, hükümet ve toplum grupları, politika yapıcılar ve korumacılar da dahil olmak üzere önemli beyinleri, çevre konuşmaları ve araştırmalarında bir araya getirecek.

Serginin 20 Mayıs – 29 Kasım 2020 tarihleri arasında Venedik‘teki Aziz Lorenzo kilisesinde konumlu bulunan Okyanus Oylumu‘nda (Ocean Space) izleyicilere açık olacağı internet sitesinden duyuruldu.

 

(Kaynaklar: ocean-space.org, territorialagency.com, tba21.org)