Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Ortak Sanat Girişimi “Cooking Sections”ın “Tate İngiltere”de Gerçekleştirdikleri Performans, Somon Üretimindeki Karanlık Noktaları Gösteriyor

Daniel Fernández Pascual’dan ve Alon Schwabe’den oluşan ortak sanat girişimi “Cooking Sections” yediğimiz ürünlerin kaynağını ve üretim biçimlerini sorguluyor. İkilinin, bu bağlamda, somon balığı üzerindeki perdeyi kaldırdıkları “Somon: Kırmızı Ringa Balığı” başlıklı dikkat çekici performans Tate Britain’da…

Somon balığın kendine özgü bir rengi olmasın karşın; günümüzde çiftliklerde üretilen bu balığının etinin rengi gri bir tona sahip. Bunun nedeni ise; üretim yerlerinde, somonun bilinen rengine kavuşabilmesi için yemlerine sentetik pigmentler katılıyor olması. Pascual ve Schwabe tarafından da “belirtildiği üzere “Bu deniz balığının sahip olduğu renk, ne deniz balığına ait, ne balığa, ne de somona ait.”

Canlı türlerinin sahip oldukları renklerde gerçekleşen gözlemlenebilir değişim, aynı zamanda çevre krizinin de bir belirtisi anlamına geliyor. Böyle sapmalar, insanların ya da hayvanların yedikleri ya da soğurdukları sentetik maddelerden kaynaklanıyor. Canlıların etlerindeki, sahip oldukları bedensel ölçülerindeki, tüylerindeki ya da kanatlarındaki bu türden değişimler, bizlere çevremizdeki ya da içimizdeki metabolik ve çevresel dönüşümlerin ip uçlarını veriyor. Öte yandan balık çiftliklerde açık ağlar içinde gerçekleştirilen üretim yöntemi, İskoçya‘nın batı kıyılarında bulunan deniz yataklarındaki doğal ortamında yetişen somon sayısını ve denizel yaşamı büyük ölçüde olumsuz yönde etkiliyor.

Bu performans, dünyamız bir değişim içinde iken; kendi “doğal” çevremizde hangi renkleri görmeyi beklediğimizi sorguluyor.

Öte yandan “Cooking Sections” tarafından gerçekleştirilen bu proje, Tate bünyesindeki tüm restoranlardan, çiftlik üretimi Somon ürünlerinin kaldırılmasına ön ayak oldu. Bu ürünleri yerine ise; midyeleri ve denizyosunlarını içeren kültür ürünlerinin kullanıldığı bir menü içeriği getirildi.

Sergi 31 Ağustos 2021 tarihine kadar Tate İngiltere’de görülebilecek.

(Kaynak: tate.org.uk)