Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Hansa Ticaret Birliği’ni Korumak Amacıyla 700 Yıl Önce Kullanılan Savaş Gemisi Kalıntısı Estonya’nın Başkenti Tallinn’de Ortaya Çıkarıldı.

Estonya’nın başkenti Tallinn sokaklarının yalnızca 1.5 metre altında, 700 yıl önce Hansa ticaret birliğinin güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan 25 metre uzunluğundaki bir savaş gemisinin kalıntılarına ulaşıldı.

Bölgenin bir zamanlar bütünüyle sular altında olduğu biliniyor. Bu nedenle gemi, Tallinn limanının yakınında, günümüzde var olmayan Härjapea Irmağı’nın ağzına yakın bir yerde bulundu. Öte yandan 2008 yılında, 50 metre uzaklıkta başka bir tarihi enkaz bulunmuştu, 

Arkeolog Mihkel Tammet, gemi kalıntısının bulunduğu coğrafya ile ilgili yaptığı açıklamada: “18. yüzyılda bu bölge hala denizin altındaydı. 800 yıl önce burası neredeyse iki metre derinliğinde bir su ile kaplıydı. Muhtemelen daha sığ su altı kum sırtları vardı ve haritalanması zordu. Çünkü bunlar buz sürüklenmeleri ve fırtınalar nedeniyle şekillerini ve yerlerini değiştirdiler. Gemimiz tortuların altındaki bu sırtlardan birinde bulundu.” dedi.

Tallinn sokaklarının altında bulunan bu tipolojiye sahip olan gemi türleriyle çok az karşılaşılıyor. Bu tür gemilerin en tanınan örneğinin, Almanya’da 1962’de gün yüzüne çıkarılan Bremen Dişlisi olduğu biliniyor. Gemi üzerinde yapılan bir dendrokronoloji testi, kalıntının Bremen Dişlisi’nden (1298) 82 yıl daha eski olarak tarihlendirdi. Buna ek olarak arkeolog Tammet, iki buluntu arasında karşılaştırma yapıldığında; Hansa Dişlisi kalıntısının Bremen Dişlisi’nden daha iyi durumda olduğunu belirtiyor.

7deniz.net

denizbulten.com

Kalıntının günümüzdeki duruma ilişkin olarak Tammet şunları söylüyor: ”Gemi 24 metre uzunluğunda ve dokuz metre genişliğinde. Levhalar, geminin altından üç metre yüksekliğe kadar sağlam kalmış. Büyük meşe kütükleri ve kalaslar kullanılarak inşa edilen gemi, hayvan kılı ve katranla kapatılmış. Ayrıca,  üst üste binen kalaslara sahip. Bu nedenle çok iyi korunmuş. Bunların yanı sıra gemide paketleme için kullanılan yün malzeme, bazı aletler ve ortaçağdan kalma deri ayakkabı parçaları bulduk. Kazılar devam ediyor ve daha fazlasını bulmayı umuyoruz.”

Kısaca Hansa Birliği

13. yüzyılda deniz ticaretiyle uğraşan Alman tüccarları ortak ekonomik çıkarlarını gözetmek amacıyla Hansa Birliği olarak bilinen ticari örgütlenmenin temelini attılar. Başta Baltık Denizi olmak üzere çoğunlukla Kuzey Avrupa sahillerinde bulunan 225 şehir Hansa Birliği’ne katıldı. Birlik 17. Yüzyıla kadar ekonomi, siyaset ve ticaret üzerinde çok büyük bir etkiye sahip oldu.

En parlak döneminde, Hansa Birliği o kadar güçlüydü ki, ekonomik çıkarlarını korumak için krallıklara ve beyliklere ekonomik ablukalar uyguladı ve istisnai durumlarda savaşlar bile başlattı.

(Kaynak: ntv.com.tr, coe.int)