Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Avustralya Ulusal Deniz Müzesi’nde Sergilenen 19.Yy’a Ait İçki Kaseleri, Sidney Koyu’nun Erken Dönem Betimlerine Yer Veriyor.

Adı bilinmeyen Çinli bir zanaatkar tarafından üretilen ‘Sidney İçki Kaseleri’, Avustralya Ulusal Deniz Müzesi’nde sergileniyor.

Yüzeylerinde Macquarie Dönemi (1810-1821) Sidney’inin el işi boyama bir görünümü yer alan bu tarihi kaseler, kentin ve limanın erken dönemindeki yerleşimine ilişkin önemli bir belge niteliği taşıyor.

Kanton (şimdi Guangzu) kentinde, İngilizlerin 1778’de Sidney Limanının güney kıyısına yerleşmelerinden neredeyse 30 yıl önce üretilen kaseler, Çin’den ithal edildiği bilinen tek iki örnek olmaları nedeniyle oldukça özgün tarihi bir niteliğe sahipler. Kaselerden biri, Yeni Güney Galler Bölgesinde bulunan Devlet Kütüphanesi’nin koleksiyonunda bulunurken, diğer ise; Deniz Müzesi’nin Ulusal Deniz Koleksiyonu’nun parçası durumda.

Her ne kadar kaselerin kökeni hakkında oldukça çok bilgiye sahip olunmasına karşın; kaselerin sipariş veren kişi ve siparişin nedeni hakkında hiç bir bilgi bulunmuyor. Her ikisi de bugün ait oldukları saygın koleksiyonlara, Devlet Kütüphanesi’ne 1926 yılında ve Deniz Müzesi’ne 2006 yılında, bağışlandıkları için günümüze kadar sağlam biçimde ulaşmış durumdalar.

Kaseler, erken dönem 19. yy Sidney kentinin birbirine karşı konumlarda yer alan bakış noktalarından Sidney Limanını betimleyen geniş açılı görünümlerini yüzeylerinde barındırıyorlar. Kütüphane koleksiyonu ait olan ilk kase Sidney Koyu’nun Tubowgule olarak adlandırılan doğu tarafından görünüme, Deniz Müzesi koleksiyonundan kase ise; Tallawoladah olarak adlandırılan Dawes Point’ten batı yönüne doğru görünüme yer veriyor.

sea.museum

Kütüphane koleksiyonu ait olan ilk kase üzerinde Sidney Koyu’ndan doğu kıyı betimleniyor

sea.museum

sea.museum

Deniz Müzesi koleksiyonu bünyesindeki kase Dawes Point’ten batı yönüne doğru görünüme yer veriyor

sea.museum

Bunlara ek, olarak geleneksel Çin el sanatlarına ait porselen kalem işi süslere yer verilen kaselerin iç yüzeylerinin merkezinde küme halinde betimlenen kalemişi Abojin figürleri bulunuyor.

sea.museum

Kaselerin, 1818 yılının Sidney kentini; ambarlarıyla, yük iskeleleriyle ve giderek özelleşen işlevlere kavuşan kamu ve özel yapılarıyla, tam bir doğrulukla betimlediğini belirten müzenin Satın Alma ve Geliştirme Bölüm Başkanı Daina Fletcher, “Tüm bu inşa faaliyetleri kuşkusuz koloninin gelişimini ve artık sürgün olarak gönderilen bir yer olmaktan, büyük bir kente doğru serpilmesini taçlandırmak amacıyla yapılmaktaydı.” diyerek yapılı çevrenin o dönem için temsil ettiği anlamın altını çiziyor.

(Kaynak: sea.museum)

J. Adler’in Periskopların Çalışma İlkelerinden Esinlenerek Gerçekleştirildiği Yontu, Yerleştirildiği Uçurumun Aşağısındaki Okyanus Dalgalarının Görüntüsünü Ufuk Çizgisine Taşıyor.

Avustralyalı yontu sanatçısı Joel Adler’in periskoplarda esinlenerek gerçekleştirdiği yapıt, bulunduğu konumdaki uçurumun dibindeki okyanusun ve dalgalarının görüntüsünü, izleyicilerin, daha önce hiç görmedikleri bir açıyla algılamalarını sağlıyor.

Joel Adler’in ‘Vizör’ adlı yapıtı esas olarak 2019 yılında Bondi Plajında düzenlenen ‘Denizin Kıyısındaki Yontu’ adlı sanat etkinliği için tasarlanmıştı. Etkinliğin sona ermesinin ardından yapıt, şu anda sürekli olarak sergilenmekte olduğu Sidney’deki Vaucluse adlı kıyı kasabasındaki deniz feneri yerleşkesine Woollahra Kent Konseyinin verdiği onay üzerine yerleştirildi.

designboom.com

.

designboom.com

Bu dev ölçekli vizör, 200 kilo ağırlığındaki bir aynayı konsol olarak taşıyan altı ton ağırlığına sahip beton ve çelikten oluşuyor. Yontunun yerleştirildiği yeni konumun gereksinimleri nedeniyle; varolan yüksekliğinin arttırılması zorunluluğuna ek olarak bölgedeki egemen rüzgarların oluşturduğu rüzgar yükünü karşılayabilmesi için, yontuya fazladan üç ton dengeleyici metal gereç eklenmiş.

Denizcilik tarihinde gemiler tarafından kullanılan teknolojik arayüzlerden ve doğa-insan arasındaki etkileşimden esinlendiğini belirten Adler’in bu yontusu, yalnızca aşağıdaki okyanusun görüntüsünü değil; aynı zamanda kıyıyı döven dalgaların sesini de izleyicilerin duyabilmesini sağlayarak, büyüleyici bir gösteriye dönüşüyor.

designboom.com

designboom.com

(Kaynak: designboom.com)

R.Kerle’in “Donanmanın Sanatı” Adlı Fotoğraf Sergisi Avustralya Ulusal Deniz Müzesi’nde

Dünyaca tanınmış Avustralyalı sanatçı Ralph Kerle’in “Donanmanın Sanatı” adlı fotoğraf sergisi Avustralya Ulusal Deniz Müzesi’nde açıldı.

2019 yılının başlarında Avustralya Kraliyet Donanması’nın talebi ile Kerle, donanma filosu gemilerinin bulunduğu Sidney limanını, kendisi tarafından geliştirilen yenilikçi bir teknikle görüntülemişti. Sanatçı, çalışmalarında fotoşop gibi görsel düzenleme yazılımlarından yararlanmadan, yapay olarak kurgulanmamış; gerçek dünyanın içindeki, doğada var olan görüntüleri kadrajına alıyor.

Kerle’in, içinde varlığımızı bulduğumuz doğaya, içinde huzur bulacağımız bir anlayışla ve düşünüşle bakmamızı sağlayan bir kapıyı bizlere açtığı bu sergideki görseller de, sanatçının daha önceki çalışmalarında olduğu üzere,  soyut-izlenimci ancak gerçek dünya ile sağlam bağı olan bir içeriğe sahip ürünler olarak görülebilir.

Sergi, 20 Ekim 2020 tarihine kadar sürecek.

 

(Kaynak: sea.museum, ralphkerlesart.com)