Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Su Üzerinde Görsel ve Duyusal Bir Performans: Locus

(Aşağıda alıntılanan yazı arkitera.com’da Suda Süzülen Notalar:”Locus” başlığı ile yayınlanmıştır.)

Heykeltıraş Edoardo Tresoldi ve İtalyan müzisyen IOSONOUNCANE, sanat ve müziği deniz ile buluşturan bir görsel – işitsel çalışma için bir araya geldi.

Locus, sahile gelen bireylerin su ve ses ile etkileşime girebilmeleri için yeni yollar tanımlayan bir çalışma. Kurulum, IOSONOUNCANE’nin yayınlanmamış bir bestesinin, tel örgüden bir tekne eşliğinde su yüzeyinde süzülmesini sağlıyor.

Sapri’deki Derive Festivali’nde sergilenen çalışma, Tresoldi’nin tel örgü yüzeylerle oluşturmuş olduğu eserlerin devamı niteliğinde. Hava karardıktan sonra su üzerinde parıldayan kurulumun aydınlatma tasarımı ise Luca Agnani’ye ait.