Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

“Gazze Sörf Kulübü” SALT Beyoğlu – Perşembe Sineması Etkinliğinde Gösterilecek

SALT’ın bir geleneğe dönüşmüş olan Perşembe Sineması’nda 15 Haziran 2018 tarihinde yönetmenliğini Philip Gnadt ve Mickey Yamine üstlendiği 2016 tarihli Gazze Sörf Kulübü adlı film Türkiye’de ilk defa gösterilecek.

Salt Galata’nın sitesinde film ile ilgili olarak şu açıklamaya yer veriliyor.

Gazze Şeridi hava saldırılarıyla sarsılırken bölgede yaşayan kimi gençler için sörf yapmak, yıkıntılardan uzaklaşarak biraz olsun özgür hissetmek için tek yoldur. 23 yaşındaki cankurtaran İbrahim, tutkunu olduğu sporun Gazze gençliğine ilham vermesinin ve kendi sörf tahtalarını üretmenin hayallerini kurar. Ne var ki 15 yaşında genç bir kadın olarak kendini Akdeniz’in dalgalarına bırakmak Sabah için o kadar da kolay değildir. 

Bir çatışma ortamında sporla direniş ve varoluşu anlatan bu belgesel film, heyecan verici görüntülerle sörfün özgürleştiriciliğine vurgu yaparken yeni kuşağın ifade ve inanç özgürlüğü ile kadın haklarına bakışına yer veriyor. 

87 dakika uzunluğındaki filmin gösterimi ücretsiz olarak yapılmakta ve rezervasyon alınmamaktadır.

(Kaynak: saltonline.org)

J. Orlowski’nin “Mercan Peşinde” Adlı Belgeseli, SALT Galata’da

Yönetmenliğini Jeff Orlowski’nin gerçekleştirdiği 2017 tarihli “Mercan Peşinde” (Chasing Coral), su altının gizemli dünyasını soluk kesen bir görsellikle aktarıyor.

Dalgıç, fotoğrafçı ve bilim insanlarından oluşan bir ekip, yok olma tehlikesi altında olan mercan resifleri üzerine bir araştırma yapmak üzere okyanusta bir maceraya atılır. Büyük umutlarla çıktıkları bu yolculukta teknik aksaklıklar ve doğa koşullarından kaynaklı bir dizi sorunla karşılaşırlar. Her şeye rağmen su altındaki trajik dönüşümü belgelemeye devam eden grup, irade ve bilgi birikimleri sayesinde olağanüstü ve etkileyici keşifler gerçekleştirirler.

“Mercan Peşinde”, 18 Kasım 2017 tarihinde SALT Galata oditoryumunda görülebilir.

Kim Kimi Güverteden Atar?

Oliver Ressler’in Salt Galata’da açılan Kim Kimi Güverteden Atar? adlı sergisi, sanatçının son 12 yıldaki üretimlerinden oluşuyor. Sergi; göç, sınırlar, yurttaşlık, sermaye ve alternatif ekonomileri irdeleyen fotoğraf işleri, duvar yazıları, filmler ve yerleştirmeleri bir araya getiriyor.

Ressler’in disiplinlerarası çalışmaları,  güncel sorunları süregelen bir küresel krizin iç içe geçmiş yüzleri olarak okunabileceği söylemi üzerinden ortaya koyuyor.

Sergide, There are no Syrian refugees in Turkey [Türkiye’de Suriyeli mülteci yok], Emergency Turned Upside-Down [Acil Durum Tepetaklak], Dario Azzellini ile ortak üretimi olan üç kanallı video yerleştirmesi Occupy, Resist, Produce [İşgal Et, Diren, Üret] (2014/2015), Ressler ile Zanny Begg’in birlikte ürettiği The Right of Passage [Geçiş Hakkı] (2013) filmi, Property is Theft [Mülkiyet Hırsızlıktır] (2014/16),  Martin Krenn ile ortak olarak üretilen bir afiş (2004), Emergency Turned Upside-Down [Acil Durum Tepetaklak], SALT Galata’nın sergi mekanın dışında sunulan Too big to fail [İflas için çok büyük] (2011) adlarının taşıyan çalışmalar yer alıyor.

Özellikle Stranded [Kıyıya Vurmuş] ve The economy is wounded – let it die! [Ekonomi yaralı – bırakın ölsün!] adlı çalışmalar konunun biçimsel ve içerik olarak olarak denizle kurduğu ilişki bakımından dikkat çekici….

indir

stranded_businessmen_004_85

Stranded (2015)

Stranded [Kıyıya Vurmuş], fotoğraf dizisindeki kıyıya vurmuş erkek bedenleri, tıpkı politikacı ve yöneticiler gibi takım elbise giymektedir. Bu fotoğraflar, mevcut ekonomik düzendeki yöneticilerin -şirketlerin kâr etmesi ve insanların ölmesi dışında bir alternatif olmadığını iddia edenlerin- önce işten, sonra da güverteden atılmasının olası sonuçlarını irdeliyor.

8_the_economy_is_wounded-1-jpg-780-5000-false

The economy is wounded – let it die! (2016)

Stranded, bir diğer büyük ölçekteki dijital baskı olan The economy is wounded – let it die! [Ekonomi yaralı – bırakın ölsün!]  ile doğrudan bağlantılıdır. Burada, her gün yeni ekolojik ve toplumsal felaketlere yol açan küresel ticarete bağımlı durumda olan ekonomik düzeni anımsatacak biçimde, batan konteyner gemileri ve diğer deniz taşıtlarıyla dolu bir deniz manzarası görülmektedir.

Bu iş ile Ressler, -küresel ticaret ve taşımacılığın azaltılması dâhil olmak üzere- ancak ekonomide sistemsel dönüşümün iklim değişikliği ve bununla ilişkili küresel tehditleri önleyebileceğinin kabulüyle başlayan eleştirel tartışmaya katkıda bulunmaktadır.

Sergi, 23 Kasım 2016 – 15 Ocak 2017 tarihleri arasında Salt Galata’da görülebilir.

(Haber Kaynakları: artwallgallery.cz, http://saltonline.org/)