Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Es Baluard Modern Sanatlar Müzesi’nde Açılan “Adalar” Başlıklı Sergi, Bir Zamanların Sömürgeleştirilmiş Topraklarıyla Çağdaş Turizm Etkinlikleri Arasındaki Bağı İrdeliyor.

Rogelio López Cuenca ve Elo Vega tarafından Es Baluard Modern Sanatlar Müzesi’nde açılan küratörlüğünü Imma Prieto’nun gerçekleştirdiği, “Adalar” sergisi, Kuzey-Güney eksenindeki güç ilişkisini jeopolitik bir bakış açısından irdeliyor.

Burada; bu sergiyle birlikte ortaya konulan düşünsel öneri, Batı kaynaklı sömürgeciliği, toplum bilimine ait bir kavram olan boş zaman etkinliklerine ve bugün ‘turist’ olarak tanımlanan uluslararası figürün içinde var olduğu yakın zaman dilimine çeviriyor. Böylece, bir zamanların silahla sömürgeleştirilmiş topraklar ile endüstri sonrası döneminin tüketim mantığı altında biçimlenen ‘turizm’ etkinliklerinin hedefine aldığı coğrafyalar arasındaki bağı irdeliyor.

Proje, yerleştirme sanatı, video sanatı ya da kolaj gibi farklı araçlar aracılığıyla; ırkçılık, turizm, cinsiyet, sınıf ve tüketim gibi ortak toplumsal bilincin altında birbirlerinin içine geçmiş çağdaş sorunların, bir haksızlıklar tarihi olan piyasa dinamiklerinin etkisiyle görünmez kılınan durumunu dile getiriyor. Böylece, beyaz adamın ulaştığı çağdaş sömürü aşamasının artık tropikal renklere sahip olduğunu ve eğlence alışkanlıkları görünümünde karşımıza çıktığını öne sürerek; sömürülen mekanlar için bir yeniden anlamlandırma önerisinde bulunuyor.

esbaluard.org

‘Adalar’, ilk kez, reklam endüstrisi tarafından üretilen; turist figürüne ait görselleri, reklamcılık bağlamında alışılmış kodlar taşıyan kampanyaları, tanıtım asıları (afişleri), fotoğraf küpürleri ve video kayıtları aracılığıyla popüler kültürün içine giren farklı temsillerin yer aldığı, daha önce yayınlanmamış bir dizi kolajı, ziyaretçilerin gözleri önüne seriyor.

Öte yandan serginin yer aldığı salonun yerleşim biçimine bakıldığında da; salonun çoğunluğunu kaplayan cansız mankenler üzerindeki Hawaii tişörtleri, günümüzde turistlerin sömürüldüğü yerler olarak hizmet veren sömürgeleştirilmiş kara parçalarının yansıtan video yerleştirmelerin yanında yer alarak sahnenin genel görünümü tamamlıyor. Sergi, ötekine ait kimliğin yapılandırırken; hegemonik konumlandırmayı maddi öğeler aracılığıyla kurmakla kalmıyor; aynı zamanda bunu egemen gücün sembolik özellik taşıyan nitelikleriyle de ortaya koyuyor.

Her ikisi de, Sanat ve Beşeri Bilimler fakültelerinden doktora derecesine sahip olan Elo Vega ve Rogelio López Cuenca , kitle iletişim araçları, kimliklerin inşası ve kültürel eleştri konuları üzerine akademik ve sanatsal çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu çerçevede; görsel işitsel yapımlar, sergiler, yayınlar, kamusal mekana yapılan müdahaleler ve bir ağ içinde gerçekleştirilen (hem bir kültür eleştirisi ve hem de politik eleştri olan) sanatsal projeler biçiminde karşımıza çıkan bu çalışmada da, üretim ve araştırma süreçleri tamamen iç içe geçmiş durumda olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor.

(Kaynak: esbaluard.org)