Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

“Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür Dayanışma Derneği” Tarafından Yunan Mezalimini Kınayan Bir Anıtın Dikilmesi İçin İzmir Valisine Dilekçe Sunuldu.

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir Valisi Süleyman Elban’a makamında ziyaret gerçekleştirdiler.

Ziyarette, geçmişte Tripoliçe’de ve Kıbrıs’ta Türklere karşı işlenen insanlık suçları gündeme getirilerek, bu ihlallerin günümüzde hem Batı Trakya hem de Rodos ve İstanköy Türklerine yönelik bir kültürel soykırıma dönüştüğü dile getirildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri, bu nedenle Yunan mezalimini Türk ulusal belleği nezdinde lanetleyen bir anıtın İzmir’de kamusal alana dikilmesi için İzmir Valisine dilekçe sundular.

Rodos İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Raşit Tavşancı (Sayman), Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet İ. Pamuk ve Mehmet Tokmakoğlu, İzmir Valisi Sayın Süleyman Elban tarafından Valilik makamında kabul edildi. Kabulde, yönetim kurulu üyeleri tarafından İzmir’de Yunan Mezalimini kınayan bir anıtın  dikilmesi için bir dilekçe verildi.

Dilekçede; “Yunan Ordularının Kurtuluş Savaşımız öncesinde ve bozgunuyla geri çekilişinde  Batı Anadolu bölgesinde Türk Halkına karşı gerçekleştirdiği katliamlar, tecavüzler ve barbarlıklar yanında  Yunanların 1821 yılında, Batılıların desteği ve yönlendirmesiyle Osmanlı İmparatorluğu’na karşı başlatılan ayaklanma sonucunda, Mora Yarımadası’nda Tripoliçe başta olmak üzere ve diğer adalarda kırk bini geçen sayıda sivil masum Türkün, en vahşi şekilde katledildiği” belirtildi. Ayrıca “Kıbrıs’ta Türklere karşı gerçekleştirilen kıyımlar ile günümüzde de Batı Trakya Türkleri ile Rodos ve İstanköy Türklerine karşı  kültürel soykırımın  uygulandığı” ifade edildi.

Bu  gerekçelerle dilekçe ile; ”geçmişi anımsama  ve bilmenin, onun tekrar yaşanmaması için gerekli olduğu  belirtilerek anıtlarında  da  yaşanmış acıları ve anıları topluma yeniden anımsatmak işlevine sahip bellek mekanları olmasından dolayı İzmir’de Yunan Mezalimini kınayan bir anıtın kamunun görünür bir alanında bir anıtın dikilmesi için gerekli işlemlerin başlatılması” yönünde bir öneri, İzmir Valisi Elban’a arz edildi.

Yönetim kurulu üyeleri ayrıca derneğin yapmış olduğu çalışmaları konusunda bilgi aktardılar.

(Kaynak: rodosistankoyturkleri.org.tr)