Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Özge Deniz Özker’in “Denize Bakan” Üçlemesi, 16. Çevre Kısa Film Festivali’nde

Genç yönetmen Özge Deniz Özker’in üçlemesi “Denize Bakan”, 10 Nisan-26 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenen 16. Çevre Kısa Film Festivali programında yer alıyor.

Kültür Bakanlığı’nın desteği ile gerçekleştirilen 2011 tarihli “Denize Bakan”, çok sayıda belgesel film festivali ve kısa film yarışmasında dereceler etmiş başarılı bir yapım.

İletişim teknolojinin gelişmesi denizcilikte kullanılan geleneksel pek çok yöntemin yerini ileri teknolojik ürünlere bırakmasına yok açtı. Ancak tüm bu gelişmelere karşın teknolojik gereçlerin yaratacağı olası sorunlar deniz gibi güvensiz bir ortamda deniz fenerlerinin varlığını denizciler açısından gerekli kılıyor.

İnsan zihninin ürettiği bu geleneksel teknoloji yalnızca yol gösterme işlevine sahip değil; aynı zamanda kendisine bağımlı yaşayan deniz feneri bekçilerinin öykülerini de taşıyor. Kıyı çizgisine konumlanmış olan bu fener yapıları, etkileyici doğa görünümünün içinde geçen sade yaşamları, denizdeki yaşamlarla birbirine bağlayan bir noktada duruyor.

Antalya – Gelidonya, Sinop Boztepe ve İnceburun deniz fenrlerinin anlatılığı “Deniz Bakan” üçlemesi deniz fenerlerinin mimari ya da teknik özelliklerini anlatan bir yapım olmaktan çok; fenerler ile özdeşleşen insan yaşamlarını ve anılarını belgeleyen bir yapım.

 

(Kaynaklar: ozgedenizozker.com.tr, kameraarkasi.org, cevrefilm.org)