Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Düzenlenen Çalıştayda Mimarlık Öğrencileri Tarafından Sualtı Yaşam Alanları Tasarlandı. 

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, “Mission Aquarius: Biyomimetik Yapısal Bir Organizma” adlı iki haftalık bir çalıştayda yerküre için sualtı yaşam alanları tasarladı.

Gelecek yüzyıl içinde tüm dünyada denizlerin seviyesinin yükseleceği uzun süreden beri bilim insanlarının uyarıda bulunduğu bir gerçek. Yer kürenin ve insan toplumlarının geleceğini biçimlendirecek olan bu çevre sorunu üzerine üniversitelerin ve tasarım bölümlerinin çözüm üretme konusunda ki çabaları çok önemli.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Burkay Pasin yapılan bu çalıştayla ilgili olarak amaçlananları ve  genel çerçeveyi şu sözcüklerle çiziyor:

Bilim adamları küresel ısınmanın etkisi ve buzulların erimesiyle önümüzdeki 100 yıl içinde deniz seviyesinin 3 metre kadar yükseleceğini ve daha uzak bir gelecekte yerküredeki kıtaların büyük kısmının sular altında kalacağını öngörüyor.

Böyle bir durumda enerji kaynaklarının da tükenmesiyle insanoğlunun su altı kaynaklarına yönelmesi ve kendini su altı yaşamına hazırlaması kaçınılmaz görünüyor.

Böyle bir gelecek senaryosundan yola çıkarak Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencilerimizle “Mission Aquarius: Biyomimetik Yapısal Bir Organizma” adlı iki haftalık bir çalıştay düzenledik. Öğrencilerimiz su altındaki yaşam formlarından yola çıkarak okyanus derinliklerinde yaklaşık 80 bin metrekarelik bir alanda çoğalıp hareket edebilen yaşam üniteleri tasarladı”

“Biz tasarımcılara düşen de su altında yaşama ilişkin senaryolar üretebilmek, bu senaryoları uygulanabilir kılmak.  Diğer canlıları tehdit etmeyen yaşam formlarına dönüştürebilmek istedik.

Bu yaklaşımdan yola çıkarak öğrencilerimiz hem okyanus canlılarının biyolojik özelliklerinden yararlanarak hem de dalga, hidrojen gazı gibi enerji kaynaklarını kullanarak özgün yaşam formları üretti.” 

su altı2

su altı 3

su altı 4

Çalıştay, Yrd. Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu, Öğretim Görevlisi Hugh Clarke’ın eşgüdümünde ve Öğretim Görevlileri Özgür Genca, Lale Başarır, Filiz Keyder Özkan, Ayşe Bozkurt Karal, And Akman, Onur Dinmez, Onurcan Çakır’ın katkıları ile gerçekleştirildi.

SUALTINDA YENİ NESİL ATLANTİS TASARLADILAR

SUALTINDA YENİ NESİL ATLANTİS TASARLADILAR

17 Projenin üretildiği çalıştayda sonuuç ürünleri sergisi 13 Mart 1018 tarihine kadar D Blok Çok Amaçlı Salon’da görülebilir.

(Kaynaklar: ieu.edu.tr, arkitera.com, manisaturk.com)