Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Bjarke Ingels Group (BIG) Mimarlık Ofisi, Güney Kore’deki Liman Kenti Busan İçin Tasarladığı Yüzen Kentin Son Görünümünü Basınla Paylaştı.

Bjarke Ingels Group (BIG), Güney Kore-Busan’ın açıklarında gerçekleştirilecek OCEANIX projesine ait yeni ayrıntıları yayınladı.

Dünyanın en büyük sürdürülebilir yüzen kenti olarak gösterilen proje, Samsung firmasının sahip olduğu mimarlık ofisi SAMOO ile birlikte tasarlanırken, yapımı OCEANIX ve Birleşmiş Milletler – Habitat programı tarafından gerçekleştirilecek.

Bu projede olduğu üzere, yüzen kentlerin, iklim değişikliğinin sonucu olarak ortaya çıkan ve özellikle kıyı bölgelerde ve adalarda yaşayan topluklar açısından varoluşsal bir tehlike arzeden deniz seviyesindeki yükselmenin üstesinden gelebilmekte bir anahtar bir rol üstlenebileceği öngörülüyor.

Yaklaşık olarak 3.4 milyon kişinin yaşadığı tehlike altındaki bir liman bölgesi olarak, Busan kenti de, bu endişelerden yola çıkarak; Bjarke Ingels Group’la kurduğu işbirliğiyle, bölgenin değişen iklim koşullarına uyum sağlamak için ortak bir çalışma başlattı.

Bjarke Ingels Group – BIG, Busan’daki kendi OCEANIX kentini, birbiriyle bağlantılı olacak biçimde yüzer kümeler olarak planlıyor. Köprülerden oluşan bir ağ ile bağlanacak olan bu yüzer platformların herbiri kendisi içinde yaşam alanlarını, araştırma binalarını ve konutlarını içeren özel bir programa sahip. Ortaya çıkan tasarım önerisi, toplamda 6.3 hektarlık bir alanı kaplıyor ve 12.000 kişinin barınmasına olanak sağlıyorken; kent, çevreye doğru kolayca yayılabilecek ve kuramsal olarak, 100.000 kadar kullanıcıyı barındırabilecek biçimde tasarlanıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=2Mp76JCmpc0

Doğal felaketlerin yıkıcı etkilerine karşı mimarlık ofisi tarafından kıyıdan açıkta tasarlanan bu yüzer mimari, kendi beslenme kaynaklarını, enerjisini ve taze içme suyunu üretebilecek biçimde planlanıyor. Böylece; sıfır atık ve döngüsel dizgenin, kapalı devre su dizgesinin, seralarda yiyecek üretiminin, net sıfır enerjinin yerleşkeye uyarlanmasıyla ve kıyısal doğal çevrenin canlandırılmasıyla kısmen başarılmış olacak.

BIG tarafından yapılan açıklamada; yerleşkedeki dizgenin yürütülmesi için gereksinim duyulan enerjinin tümünün, yapıların çatlarına ve yüzer biçimde çevreye konumlandırılan güneş panelleri aracılığıyla, yerinde üretileceği belirtiliyor.

oceanixcity.com

oceanixcity.com

oceanixcity.com

(Kaynak: designboom.com, oceanixcity.com)

B.M. Yüzen Kentler Projesi “Oceanix”i Destekleme Kararı Aldı

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan toplantıda “Oceanix” adlı yüzen şehirler projesine destek verilmesi kararı çıktı.

Oceanix CEO’su Mark Collins yaptığı açıklamada, bunun kağıt üstünde kuramsal içerik taşıyan bir mimari öneri projesi olmadığını; bu projeyi gerçekleştirmek istediklerini dile getiriyor.

Doğal kaynakları tüketerek üretmeye yönelik olarak yapılandırılmış insan uygarlığının ekolojide yarattığı olumsuz izlerin dünyadaki etkileri günden güne daha fazla gözlemlenmeye başlandı. Okyanusları kaplayan çöplerin deniz ekosistemine verdiği zarar, küresel ısınma, buzulların eriyerek su seviyesinin yükselmesi bunlardan yalnızca bir kaçı. Gelecekte bu belirtilerin katlanarak artacağı ve insan yaşamının dünya üzerindeki varlığının tehlikeye gireceği gerçeği tasarımcı ve mühendisleri yenilikçi düşüncelerin peşine düşmeye zorluyor.

Denizler üzerinde 10.000 kişiden oluşan kentlerde insanları doğa ile uyumlu bir yaşam sürebileceği önerisiyle ortaya çıkan Oceanix projesinin Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla desteklenmesi, gelecekte böyle kentlerin artacağını gösteriyor.

Oceanix, altıgen biçime sahip yüzer platformlar üzerindeki 300’er kişilik ufak köylerden oluşuyor. Bu küçük yaşam birimleri  bir araya geldiğinde 10 bin nüfuslu bir kente dönüşüyor.

yuzen-sehir5

Kenti oluşturan altıgen birimler, hem birbirlerine hem de okyanus dibine bağlanmış bir halde olacak. Böylece olumsuz hava koşullarında köyler ya da şehrin bütünü akıntıya kapılıp gitmeyecek. Şehirlerin temellerinde ise betondan 3 kat daha sağlam olan bir sistem kullanılacak. Elektrik yardımıyla kireç taşı haline gelebilen bu sistemle zaman geçtikte şehirlerin zeminleri daha da güçlenecek. Olası afet durumlarında zarar gören temel, kendi kendini iyileştirebilecek.

Kentte motorlu taşıtlar yerine, küçük deniz araçları ve dronlar kullanılacak.

Köylerde su üzerinde ve su altında tarım yapılabildiği gibi içilecek olan su, havadaki nemin yoğunlaştırılması ile elde edilmesi planlanıyor.

yuzen-sehir3

yuzen-sehir4

Tüm bu üst teknik donatılar ile birlikte şehir günümüz şehirleri gibi yaşam standartlarına sahip olacak. Şehirde okullar, kütüphaneler, teknoloji merkezleri bulunacak. Böylece kent sakinlerinin kültürel yaşam gereksinimleri de karşılanacak.

(Kaynak: virahaber.com)