Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Özge Topçu’nun Nuruosmaniye Cami Mahzeni İçin Ürettiği “Hazne” Adlı Mekana Özgü Dijital Yerleştirme, Esin Kaynağını Suyun Belleğinden Alıyor.

Odeabank’ın sanat platformu O’Art, düzenlediği ikinci sergide sanatçı Özge Topçu’nun “Hazne/Chamber” adlı sanal yapıtına yer veriyor.

Topçu’nun ‘su’yun sahip olduğu bellek özelliğinden esinlenerek Nuruosmaniye Cami Mahzeni için ürettiği mekana özgü dijital yerleştirme, Begüm Güney’in küratörlüğünde mekana uyarlanıyor.

Sanatçı, önceki yapıtlarında; geometrik biçimleri ve bu biçimlerin iz düşümlerine ait görsellerin mimariyle olan etkileşimini yorumlarken; bu defa, suyun ve su moleküllerinin ses frekanslarıyla oluşturdukları siyamatik motiflerini de hacimlendiriyor ve yüksek boyut geometrisindeki yontulara dönüştürüyor.

“Hazne”, Nuruosmaniye camisinin bir parçası olan, suyun toplandığı sarnıçta, mekana ait gerçek görseller ile sanal olarak üretilmiş bir yontuyu birleştiriyor. Su molekülünün üçgen yapısının (H2O) kapalı bir biçime dönüştüren Topçu, düzgün çokyüzlülerden 20 yüzlü (ikozahedron) geometrisi oluşturuyor ve ardından bu geometrik yapının izdüşümleri ile sanal bir yerleştirme gerçekleştiriliyor. İzleyicinin farklı açılardan görebildiği bu 20 yüzlü, hem mekanla ve hem de ziyaretçinin yapıtın çevresindeki deviniminin bir sonucu olarak izleyiciyle etkileşime geçiyor.

Ikozahedron (20 Yüzlü) aynı zamanda Platon beş katı nesnesi arasında, suyun sembolü olarak kabul ediliyor.

Serginin ses tasarımı, Omni Ferah Feza tarafından gerçekleştiriliyor ve esin kaynağını yine ‘su’da buluyor. El yapımı çanlar aracılığıyla oluşturulan melodiler ve mekanda kaydedilen sesler Feza’nın yapıtında biraraya getiriliyor.

“Hazne”, 15 Nisan – 30 Mayıs 2022 tarihleri arasında odeabank.com.tr ya da chita.com.tr görülebilecek.

(Kaynak: odeabank.com.tr)