Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Boğazın Çevresinde Devinen Bir Kentin Belgelenmesi: “Istanbul Urban Batabase”

(Aşağıda alıntılanan haber arkitera.com’da Haritalar İle İstanbul’un Belgelenmesi başlığı ile yayınlanmıştır.)

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden Nil Tuzcu tarafından, Sibel Bozdoğan, Gül Neşe Doğusan Alexander ve Çağrı Hakan Zaman’ın katkıları ile hazırlanan “Istanbul Urban Database”, İstanbul’un zengin ve karmaşık geçmişini haritalar ile özetliyor.

Istanbul Urban Database, İstanbul’un kolektif hafızasına katkı sağlamayı amaçlayan, zengin bir proje. Çevrimiçi arşivde bulunan haritalar, on dokuzuncu yüzyılın başından günümüze kadar İstanbul’da yaşanan değişimleri, bu süreç içerisinde yaşanan kırılma noktalarını ve uygulanan üst ölçekli projeleri inceleyebilmemize olanak tanıyor.

urbanarch2.jpg

Site ziyaretçileri, haritaları ve uydu görüntülerini katmanlar halinde üst üste dizebiliyor, zaman içindeki değişimi görmek için iki ayrı döneme ait haritalar arasında kayan bir çerçeve üzerinden karşılaştırma yapabiliyor. Aynı zamanda ana yollar, tramvay ve vapur hatları, gecekondu mahalleleri ve idari sınırlar gibi veriler, haritalar üzerinde konumlandırılabiliyor.

urbandatabase 3