Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Su Küre, Kent Belleği ve Murat Germen’in “Muta-Morfoz”ları

Germen, ‘Muta’Morfoz’ dizisi ile tarihsel açıdan önemli olan kentlerin biriktirdiği kültürel katmanların, küresel ekonomi ile nasıl dağıldığını irdeliyor. Küreselleşmenin mimarlık aracılığıyla kent yaşamında okunabilen izler bıraktığı, tarihsel dokuyu nasıl yırttığı tüm süreçler ile gözlemleniyor.

Germen, Muta-Morfoz serisi ile kentin tarihini ve kültürel katmanlarını yapılandırırken kıyısında var edildiği denizin de burada kendisine düşen payı yaptığı çalışmaları ile yorumluyor.

muta-morfoz_no2_murat-germen-2010-170x105cm

Yaptığı işlerini panaromik bir bakış açısına oturtan sanatçı, perspektif ilkelerini yadsıyacak biçimde farklı bakış noktaları ile ele aldığı bu görünümleri, Osmanlı minyatür sanatının görme biçimine bağlaması ise; yaşanan çevreyi algılayışımızda diğer kültürlerden farklı olarak ortaya koyduğumuz görme biçimini de belgeliyor.

Sanatçı hazırladığı metinde çalışmasını şu sözcüklerle anlatıyor:

“Mutasyon ve metamorfoz mefhumlarından türeyen “muta-morfoz” kavramı ve ona bağlı olarak üretilen işler panoramik kent tasvirlerinin yatay düzlemde sıkıştırılması ile elde edildi. Bu sıkıştırma eylemi, kentlerin tarihi yapı stoku; konut ve iş merkezlerini barındıran bölgelerinde, kentsel gelişmeye karşı durabilen ve duramayan bileşenlerin arasındaki dinamiğe dikkat çekiyor. Bu daralma sonunda elde edilen görsel kent tefsiri, daha güçlü olanın yaşamaya devam ettiği ve hayatın akışını değiştirdiği bir süreç olan evrim kavramına gönderme yapıyor.

Muta-morfoz serisi gözün tek bir bakışta göremediği içeriği tek bakışa sığdırıyor. Bu fotoğraflar bütünüyle belgesel nitelikte, çekim sonrası bilinçli ekleme veya çıkarma söz konusu değil; sadece görüntünün ufki düzlemde sıkıştırılması sürecinde yok olan bazı bileşenler var. Serideki fotoğraf tabanlı anlatım, kentleri gezdiğimde aklımda kalan bölük pörçük sözcükleri içeren bir sinopsis aslında. Diğer bir deyişle, içinden kareler düşürülmüş ve pürüzsüz bir devamlılığı olmayan, stop-motion tekniğindeki gibi kırık hareketler içeren bir video metrajı gibi. Panoramik görselleştirmenin getirdiği çok perspektifli çatkı ve egemen tek perspektifin olmaması hali ise, Osmanlı minyatürlerindeki görsel yapıyı hatırlatıyor olması dolayısı ile zamanımız küresel görsel temsilini yerel muadiline bağlıyor.”

muta-morphosis_istanbul-galata-tower-no1_murat-germen_2015-1800x510

muta-morfoz_no19_murat-germen-2010-170x105cm
muta-morfoz_no30_murat-germen-2010-120x120cm
muta-morphosis_no105_murat-germen_essaouira-2011
(Kaynaklar: sanatblog.com, muratgermen.com)