Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Denizlerdeki Kirlenmeye Gönderme Yapan “İki Şişe: Şişenin İçindeki İleti” Adlı Yerleştirme, Monako Yat Kulübü’nün Önünde Konumlandırıldı

Bugünlerde Monako Yat Kulübü’nün hemen önünde, denizin içinde okyanuslardaki kirlenmeye gönderme yapan “İki Şişe: Şişenin İçindeki İleti” adlı yerleştirme, dikkat çekiyor.

Gabriel ve Anna Braglia Vakfı tarafından sponsorluğu gerçekleştirilen yapıt, uluslararası yontu sanatçısı Helidon Xhixha ve İsveçli fotoğaf sanatçısı Giacomo ‘Jack’ Braglia‘nın iş birliğinin sonucu ortaya çıkan bir ürün.

Okyanuslardaki atık plastik şişelerin yarattığı kirlenmeyi anlatma arzusunun bir araya getirdiği iki sanatçı, yeteneklerini ve üretim biçimlerini – metale biçim verme ve 3 boyutlu fotoğraf tekniklerini – harmanlıyorlar. Sonuç olarak, birbiri ile çarpışmış iki şişenin deniz yüzeyinde yüzmekte olduğunu betimleyen büyük ölçekli bir çevresel sanat ürünü karşımıza çıkıyor.

Her ne kadar yerine özgü bir çevresel yerleştirme sanatı ürünü olarak, suyun içinde kalması için tasarlanmış olsa da; yapıt, Akdeniz’e açılan Monako Limanının sularında yerini almadan önce, küçük bir yolculuğa çıkmıştı. Yontu, Venedik’te 20 Temmuz 2010 yılındaki sanat izleyicisinin karşısına ilk defa çıkmasının ardından 16 Ekim – 15 Aralık 2019 tarihlerinde Milano Trienali’ne katılarak, Palazzo dell’Arte’nin bahçesinde sergilendi.

“İki Şişe: Şişenin İçindeki İleti”, deniz ekosistemin korunması ve mavi ekonominin sürdürülebilir gelişmesi adına düzenlenen Monako Okyanus Haftası etkinlikleri boyunca  bir tür uyarma işlevini yerine getirecek.

 

(Dipçe: Daha önce 22 – 27 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan etkinlik, Corona virüsünün yol açtığı salgın nedeniyle bir yıl sonraya; 22 – 27 Mart 2021 tarihine ertelendi.)

 

(Kaynak: monacolife.net, monacooceanweek.org)