Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Rotterdam Denizcilik Merkezi’nin Küresel Bir Odak Noktası Olması ve Yerel Olarak Dönüştürücü Bir İşlev Üstlenmesi Amaçlanıyor

Mimarlık ofisi Mecanoo tarafından tasarlanan Rotterdam Denizcilik Merkezi yapısı, Rijnhaven’de denizin ortasında inşa ediliyor. Yapının uluslararası denizcilik dünyası için bir odak noktası olması amaçlandığı kadar, bulunduğu yapılı çevre için de dönüştürücü bir görevi üstlenmesi bekleniyor.

Yapı, biçimsel olarak; çevresindeki modernist bir anlayışla tasarlanmış olan mimari yapılardan sahip olduğu organik biçimi ile karşıtlık oluşturuyor. Uluslararası denizcilik dünyasının geçmişini, bugünün ve geleceğini betimleyen, iç içe üç helezondan oluşan yapı, denizcilik işkolu girişimlerinin, deniz bilimlerinin ve kültürel etkinliklerin çatısı altında toplandığı bir merkez olacak. Aynı zamanda halkın kullanımına da açık olacak yapıda, çevredeki liman manzarasının seyredilebileceği, suyun içinde ve dışında zaman geçirilebilecek oylumlar (mekanlar) olacak.

“Rotterdam Denizcilik Merkezi”, Rijnhaven bölgesinin ve Wilhelminaplein’ı Katendrecht’e bağlayan rıhtımlar boyunca su üzerinde bir dolaşım alanı oluşturarak, kıyıdaki yaya yollarına bağlayan iskele yolunun odak noktası olacak.

mecanoo.nl

mecanoo.nl

dezeen.com

Yapının, bir bölümü suyun altında olacak biçimde tasarlanmasının sonucu olarak; yapının kütlesel olarak çevresiyle olan ilişkisi bağlamında ölçek ve boyut olarak büyümeden, geniş bir yapı izlencesine (programına) sahip olması sağlanmış oluyor. Gelgitlerde, su seviyesi 1.5 – 2 metre aşağıya düştüğünde, yapının su altında kalan bu bölümleri dışarıdan görülebilir bir duruma geliyor. Öte yandan su yüzeyinin üzerinde görülebilecek biçimde yukarıya uzanan, yuvarlak biçimdeki ışık menfezleri, dolaylı aydınlatma sağlayarak, sualtında kalan oylumların sergi amacıyla kullanılmasına uygun aydınlık seviyesinin oluşmasına olanak veriyor.

mecanoo.nl

Yapının; çevresinden, altından, üzerinden ve içinden geçen çok katmanlı dolaşım alanları, yapının biçimlenmesinde ve yapı izlencesinin (programının) oluşmasında başat bir öğe olarak rol oynuyor. Pavilyonlarının çevresinde dolaşan bu zarif kurdele, farklı izlence bileşenleri arasındaki etkileşimi güçlü bir canlılıkla sağlıyor.

mecanoo.nl

Yakın bir gelecekte Rijnhaven, suyun daha sık kullanılacağı ve buradaki limanın farklı etkinlik türlerine olanak verebilecek biçimde yeniden planlanacağı baştan başa bir dönüşüme geçirecek. Bu yeniden yapım süreci, liman çevresinin silüetini ve buradaki ufuk çizgisini tamamen değiştirecek olmasına karşı yapı izlencesini daha da güçlendirecek. Limandaki bu geliştirme çabalarının merkezinde ise; etkinliklerin ana ekseni olarak işlev görecek ve alan için bir katalizör görevi görecek olan “Rotterdam Denizcilik Merkezi”nin bulunacağı belirtiliyor.

(Kaynak: architectmagazine.com, mecanoo.nl, dezeen.com)