Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

M. Monteserin’in Deniz Tabanında Yaşayan Canlıların Biçimlerinden Esinlenilerek Tasarladığı Kaohsiung Pop Müzik Merkezi Açıldı.

İspanyol Mimar Manuel A. Monteserín Lahoz ve tasarım takımı tarafından Tayvan’ın liman kenti Kaohsiung için tasarlanan Pop müzik merkezinin inşası, uluslararası yarışmayı kazanmasının üzerinden geçen 10 yıllık sürecin ardından, tamamlandı.

Yapının üretiminde görev alan mimarlar, tasarım sürecindeki arayışlarını, merkezin konumlandırılacağı alanının sahip olduğu tarihi ve jeopolitik durumu göz önünde bulundurarak; farklı kültürel öğelerin bir arada bulunduğu ve geliştiği bu alana güçlü bir kimlik kazandırmak amacıyla gerçekleştirdi. Kaohsiung kentinde bulunan Aşk Irmağı’nın ağzına yakın bir noktaya konumlandırılan yapı, 88.000 m2’ye yayılan yerleşke dört ana mimari ekosistemi bünyesinde barındırıyor.

“Büyük Dalga”, “Balinalar”, “Yunuslar” ve “Mercan” adlı bu tematik alanlar, yerleşkeyi çevreleyen ve içine giren parklara ve yürüyüş yolarına doğrudan bağlanıyor. Yapı biçimsel olarak, deniz tabanındaki canlılardan esin alınarak tasarlanan, girift geometriler topluluğundan oluşan, bir tasarım önerisiyle karşımıza çıkıyor.

amazingarchitecture.com

.

amazingarchitecture.com

Adını altıgen birimlerle örtülenmiş olan eğimli kabuk yüzeyden alan “Büyük Dalga”, 12.000 kişiyi ağırlayan açık alan oditoryumuna, 3500 kişiyi ağırlayan konser alanına, ofis amaçlı kullanılan iki kuleye, bir müzeye ve müzik prova odalarını bünyesinde barındırıyor. Altıgen birimlerle örtülenmiş olan kabuk, oditoryumun üzerine örterken, aynı zamanda ana kulenin yüzeyini de örüntülüyor. Gece olduğunda her iki kule de bir fenere işlevini kazanarak, yakın çevrede her yerinde görünerek, limana gelmek isteyenler için bir röper durumuna dönüşüyor. Tasarım sürecinin başlangıcında tasarımcılar her iki kuleye yerleşke içinde farklı noktalarda konumlandırmayı düşünürlerken, daha sonrasından her iki kuleyi ard arada yerleştirerek iki kütle arasında kalan açıklığı, dev ölçülere sahip bir giriş oylumuna dönüştürdükleri belirtiliyor.

 

focustaiwan.tw

amazingarchitecture.com

İkinci alan; etkinliklerin, konserlerin ve sunumların gerçekleştirilebileceği altı adet müzik kulübünü kapsayan “Balinalar”ı ve “Yunuslar” adını taşıyan iki bölümü içeriyor. Balinalar adı verilen kıyıya sırayla konumlandırılan yapı grubu, yeraltında bulunan büyük araba park alanına bağlı. Balinalar, kıyıda, geniş bir yürüyüş yolu ve farklı etkinlikler için kullanılabilecek geniş bir yürüyüş alanı sağlayabilmesi için kıyıdan biraz içeride konumlandırılıyor. Yeşil çatıya sahip olan bu yapı birimlerinin üzerine bölgede yürüyüş yapan yayalar tırmanarak, hem dinlenebiliyorlar hem de manzaranın tadını çıkarabiliyorlar.

amazingarchitecture.com

Yürüyüş yolu ile bağlantı olacak biçime tasarlanan, kolonlar üzerinde yükselen, beş adet restoranttan oluşan “Yunuslar” yapı topluluğu, pop müzik merkezinden geçen tramvaya paralel olarak konumlanıyor ve ırmak tarafından ikiye ayrılan büyük iki alanı birleştiren bir omurga olarak işlev görüyor.

amazingarchitecture.com

amazingarchitecture.com

“Mercan” adı verilen; bitki dallarına benzeyen çok kollu kolonlar tarafından taşınan altıgen bir üst örtünün altına konumlandırılan dördüncü bölüm, sergi alanı, çok amaçlı açık alan ve bir dizi parkları ve yürüyüş yollarını içeriyor. İlk tasarım önerisinden son aşamaya gelinceye dek yapılan başlıca değişikliklerin ardından, bir üst örtünün işlevsel açıdan kapalı mekanları altında toplayan amaca en uygun tasarım olduğu üzerinde karar kılınmış. Üst örtüyü oluşturan birimlerin üzerindeki farklı ölçülerdeki altıgen açıklıklar, bu birimleri taşıyan ağaç biçimdeki kolonlar ormanı ile birlikte, doğal ışığın aşağıya ulaşmasını, böylece burada oluşan açık alanlarda çeşitli kültürel etkinliklerin ve ticari etkinliklerin gerçekleştirilmesi için uygun bir mekan sağlıyor.

amazingarchitecture.com

.

amazingarchitecture.com

(Kaynaklar: worldarchitecture.org, designboom.com)