Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

19. yüzyılda Tuna Irmağındaki Buharlı Gemilerin Dönüştürücü Rolünü Konu Alan “Macaristan’dan Türkiye’ye – Doğu’ya Açılmak” Başlıklı Sergi, Karaköy İskelesi’nde Açıldı.

Macar Teknik ve Ulaşım Müzesi ile Macar Kültür Merkezi tarafından hazırlanan “Doğu’ya Açılmak” başlıklı sergi, İstanbul Büyükşehir Belediye’si Kültür A.Ş işbirliğiyle Karaköy İskelesi’nde açıldı.

Balazs Tinku-Szathmary‘nin küratörlüğünü üstlendiği sergi, 19. yüzyılda kullanılmaya başlanan buharlı gemilerin, Tuna Irmağında yüzyıllardır yelkenle gerçekleştirilen seyahatleri hem biçim hem anlam olarak nasıl değiştirdiğini konu alıyor. 1830-1914 yılları arasında varlık gösteren Tuna Irmağı İlk Buharlı Taşımacılık Şirketi – DDSG (Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaf) adlı şirket, İstanbul’a kadar düzenlediği buharlı gemi hatlarıyla dönemi içinde günlük yaşamı olduğu kadar uluslararası politikayı, kentsel ve kırsal peyzajda da dönüştürücü etkide bulunarak, önemli bir kültürel etkileşim de sağlanmıştı.

Doğuya açılmak

Etkinlikte Dr. Cihat Arınç‘ın yönlendiriciliğinde; “Budapeşte ile İstanbul Arasında Tuna Güzergâhında Kurulan Güçlü Bağ” başlıklı, Macaristan Kültür Ataşesi Balázs Szőllőssy ve Macar Kültür Merkezi Müdürü Dr. Gábor Fodor’un, yer aldığı bir de panel gerçekleştirildi.

Sergi, daha önce, 21 Kasım – 01 Şubat 2020 tarihleri arasında Macar Kültür Merkezi‘nde izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

 

Tuna Irmağının Çevresinde Gelişen Yaşamı Konu Alan “Tuna: Tarihle Akan Nehir” Adlı Fotoğraf Sergisi, Macar Kültür Merkezi’nde Açıldı

Macar Kültür Merkezi kapılarını, küratörlüğü István Virágvölgy tarafından gerçekleştirilen “Tuna: Tarihle Akan Nehir” adlı çevrimiçi fotoğraf sergisi ile yeniden açtı.

“AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı” desteğiyle gerçekleşen “Tuna’nın Dalgaları” projesi kapsamındaki sergi, Fortepan Fotoğraf Arşivi‘nden seçilmiş 80’den fazla analog fotoğrafla Tuna ırmağının kıyısında, son 100 senede yaşanan olayları, eğlenceli anları, acılı zamanları gözler önüne seriyor.

Macar Kültür Merkezi 3

1.

Macar Kültür Merkezi‘nden yapılan açıklamaya göre, sergi, 8 Temmuz’dan itibaren gereken önlemlere uyulması ve salonda en fazla 10 kişinin bulunması koşuluyla ziyaret edilebilecek.

Macar Kültür Merkezi 2

2.

Fortepan Fotoğraf Arşivi, 1990 yılından önce çekilen görseller içeren 5 bin adet fotoğrafla 2010 yılında ortaya çıktı. Günümüze dek büyümeyi sürdüren koleksiyon, bugün 130 bin fotoğrafa ulaşmış durumda. 1932-2007 yılları arasında Budapeşte‘nin 30 kilometre kuzeyinde konumlu Vac şehrinde çekilen ve Tuna ırmağını konu alan bu görseller bu nedenle birçok anlamda Tuna ile bağlantılı bir içeriğe sahip.

 

(Kaynaklar: dailysabah.com, hurriyet.com.tr)

 

Macar Kültür Merkezi’nde Açılan “Doğu’ya Açılmak” Sergisi, 19. yüzyılda Tuna Irmağında Buharlı Gemilerle Gerçekleştirilen Ulaşımı Konu Alıyor

Macar Kültür Merkezi’nde açılan “Doğu’ya Açılmak” sergisi Tuna ırmağındaki buharlı gemilerle gerçekleştirilen ulaşımı toplumsal ve kültürel boyutlarıyla ele alıyor.

Sergi, 19. yüzyılda kullanılmaya başlanan buharlı gemilerin Tuna ırmağında yüzyıllardır yelkenle gerçekleştirilen seyahatleri hem biçim hem anlam olarak nasıl değiştirdiğini konu alıyor.

Özellikle 1830’lu yılların başından 1914 yılları arasında varlık gösteren Tuna Irmağı İlk Buharlı Taşımacılık Şirketi – DDSG (Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaf) adlı şirket, Viyana’dan Romanya-Sulina’ya ve İstanbul’a kadar düzenlediği buharlı gemi hatlarıyla önemli bir rol üstlenmişti.

Şirketin Tuna ırmağı üzerinde gerçekleştirdiği tecimsel etkinliği,  dönemi içinde günlük yaşamı olduğu kadar uluslararası politikayı, kentsel ve kırsal peyzajda da dönüştürücü etkide bulunarak önemli bir kültürel etkileşim de sağlanmıştı.

Doğu'ya Açılmak

“Birlikte Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog” projesinin bir parçası olarak düzenlenen sergi, 01 Şubat 2020 tarihine kadar Macar Kültür Merkezi‘nde ziyaret edilebilecek.

 

(Kaynak: isztambul.balassiintezet.hu)