Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Sözlü Tarih Çalışmaları ve Arşiv Kaynaklarından Yararlanılarak Hazırlanan “Liman Öyküleri Kısa Filmleri” İskoç Deniz Müzesi’nde

İskoç Deniz Müzesi’nde  gösterimi gerçekleştirilen “Liman Öyküleri Kısa Filmleri”, İskoçya’daki tersanelerde farklı alanlarda çalışmış kişiler ile gerçekleştirilen sözlü tarih çalışmasının sonucunda ortaya çıkan 15 kısa filmi içeriyor.

Geçen yüzyılda İskoçya‘nın kuzeyinde Irvine‘de ve Garnock vadisinde kurulu bulunan deniz endüstri kuruluşlarının ve tersanelerin çevresinde geçen yaşam öykülerini aktaran kısa filmlerden oluşan koleksiyon, İskoç Deniz Müzesi‘nin sinema odasında gösterilecek.

İskoç Denizci Müzesi ve Garnock Connections tarafından yürütülen, Miras Piyango Fonu tarafından desteklenen “Çalışma Sesleri” başlıklı sözlü tarih projesiyle, bölgedeki tersanelerde çalışmış, demircilik ve mühendislik alanlarında görev almış ya da bu bölge çevresinde yaşamış olan kişilerin artık unutulmak üzere olan anıları kayıt altına alınarak, korunmuş oldu.

Irvine, Ardeer, Saltcoats, Stevenston, Ardrossan yerleşim yerleri ve çevresindeki bölgede bulunan kişilerle yapılan görüşmeler sonucu; oldukça varsıl içeriğe sahip anı arşivi oluşturan proje takımı; bu anıları, müzenin kültürel miras koleksiyonundan filmler ve görsellerle; ayrıca görüşülen kişilerin kendilerinin ya da ailelerinin sağladığı  görsellerin de katkısıyla daha canlı bir içeriğe kavuşturdular. 

 

(Kaynak: scottishmaritimemuseum.org)