Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

İngiltere’deki Bağımsız Müzelerden Biri Olan “Mary Rose” Gemisi Müzesi, Korona Virüs Salgının Yaratmış Olduğu Ekonomik Krizden Büyük Oranda Etkilendi

Korona virüs salgınının yaratmış olduğu uluslararası ekonomik kriz, ziyaretçi biletleri dışında bir gelir kaynağı olmayan İngiltere’deki bağımsız müzeleri de etkilemiş durumda.

Bunlardan biri de Mary Rose gemisinin ve koleksiyonun sergilendiği Mary Rose Müzesi.

Fransız işgali sırasında batan, Kral 8. Henry‘nin bayrak gemisi olan Mary Rose, günümüzde İngiltere‘nin güney bölgesinde bulunan Portsmouth‘taki özel müzesinde sergileniyor.

Mary Rose müzesi

Mary Rose gemisinin koruması ve gözetimi İngiltere hükümeti’nden herhangi bir maddi destek sağlamadan tamamen kendi olanakları ile yürüten bir hayır cemiyeti tarafından gerçekleştiriliyor.

Müze giderlerinin %90 ‘ı ziyaretçilerden karşılanıyor. Bu gelirin büyük çoğunluğunun ise Nisan-Eylül arası dönemden sağlanıyor. Bu nedenle, diğer tüm bağımsız müzelerde olduğu gibi Mary Rose da ziyaretçi yoğunluğunun  azalmasına ya da kesilmesine karşı çok duyarlı bir yapıya sahip.

Mary Rose Yedieminliği’nin geliri bu yıl için artık alt sınır çizgisine ulaşmış durumda. Her ne kadar müzeyi bu salgın nedeniyle ziyaret kapatmak bazı giderlerden tasarruf etmek sağlıyor olsa da, gider kalemlerinin büyük çoğunluğu bu durumdan etkilenmiyor.  Tudor dönemine ait 19.000 parçadan oluşan koleksiyonun belirli ısı ve nemlilik değerleri içinde tutularak korunması gerekiyor. Bu, uzman çalışanlar, karmaşık çevresel denetim dizgeleri (sistemleri) ve donanımı, önemli bakım ve onarım giderleri ve elektrik tüketim faturaları gibi giderleri içeriyor.

Müzede korunmaya çalışılan koleksiyonun ölçeği, kırılgan yapısı ve sahip olduğu önemi, hükümet desteği olmayan bir müzeyi büyük bir maddi zorlukla karşı karşıya bırakıyor. Giderlerin ziyaretçilerden sağlanan kazançla karşılanması şuanda olanaksız bir durumda bu nedenle Mary Rose bu gider açığını kapatabilmek için hayırseverlerin yapacağı bağışlara bel bağlamış durumda.

Savaş gemisinin ve koleksiyonunun (437 yıl bekledikleri deniz yatağından 1982 yılında çıkarılan 1000’lerce sualtı arkeolojik buluntusu) korunması projesi, benzerleriyle karşılaştırıldığında bugüne kadar girişilen en büyük boyuttaki ve karmaşık bir içeriğe sahip olanı olduğu söylenebilir. Koleksiyon, hepsinin özel olarak analiz edilmesinin gerektiği ve koruma işlemi görmesi gereken; büyük bir çeşitlilikte organik (ağaç, deri) ve inorganik (demir, bronz, fil dişi, kemik ve taş) gereçleri barındırıyor.

Mary Rose 2

Saat, şimdilerde korana virüsünün yarattığı ekonomik kriz karşısında, yaşama tutunmak için büyük bir çaba içerisinde olan Mary Rose gibi bağımsız müzelerin aleyhine işliyor.

Bu nedenle, müze yetkilileri müzedeki maaşların ödenmesi ve koleksiyonun korunması için giderlerin karşılanabilmesi için İngiliz hükümetine hibe çağrısında bulunurken; aynı zamanda bağımsız müzelere gelecekte sağlanması istedikleri destek için kapsamlı inceleme isteminin değerlendirilmesini istiyorlar.

 

(Kaynak: theartnewspaper.com)