Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Gerçek Arkeolojik Yapıtların Sergileneceği Bir Sualtı Arkeoparkı, Kocaeli’nin Kerpe İlçesinde Kuruluyor.

‘Kerpe Sualtı Arkeoparkı Projesi’, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde kabul edildi.

18 ay içerisinde bitirilmesi ön görülen projenin yaşama geçirilmesiyle, gerçek arkeolojik yapıtların sergilendiği bir su altı arkeoparkı Türkiye’ye kazandırılmış olacak.

Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle ilgili olarak Kerpe Sualtı Kazıları Başkanı ve Kocaeli Müzeler Müdürü Serkan Gedük, yaptığı açıklamada; projenin, bir su altı müzesini ve arkeopark parkurunu kapsadığını söyleyerek, dünyada gerçek yapıtların sergilendiği böyle bir yerleşkenin İtalya’nın ve Hırvatistan’ın dışında artık Türkiye’de de yer alacağının altını çiziyor.

Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından 2020 yılından bu yana Kocaeli’nin Karadeniz kıyılarında arkeolojik su altı kazı ve araştırma çalışmaları sürdürülüyor. Özellikle Kerpe’de yapılan kazı çalışmaları, Türkiye’nin Karadeniz kıyılarından yürütülen ilk bilimsel su altı kazısı olması açısından büyük önem taşıyor. 

Yapılan kazılar sonucunda elde edilen verilerle ilgili olarak Gedük, Kerpe Limanının, Karadeniz’in Antik Çağ’da doğu-batı yönünde gerçekleşen deniz tecim yolunun merkezinde yer alması nedeniyle Karadeniz tecim etkinliklerinin kesintisiz olarak izlenebildiği önemli bir merkez olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

Kerpe Sualtı Arkeoparkı projesinin, arkeolojik dalış turizminin ulusal ve uluslararası turizm ağlarına uyumlanması sağlanarak, bölgenin tanıtımına ciddi katkı sağlaması bakımından da önem taşıyor.

(Kaynaklar: ozgurkocaeli.com.tr, dha.com.tr, dunya.com)

Karadeniz’deki İlk Bilimsel Nitelikli Sualtı Kazılarının Yürütüldüğü Kerpe Koyu’nda Çok Sayıda Arkeolojik Kalıntının Varlığı Belirlendi.

Kerpe Koyu’nda başlatılan ve 2 bin metre karelik bir alanın taramasının gerçekleştirildiği su altı incelemelerinde Antik Kalpe Limanı’na ait mendirek yapısı kalıntıları, çok sayıda amfora ve seramik parçalarla karşılaşılırken, dört adet batık bulundu.

Bölge, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından “1. derece arkeolojik sit alanı” olarak ilan edildi.

Kerpe koyunun kuzeydoğusunda bulunan Antik Kalpe Limanı’na ait mendirek kalıntılarının büyük çoğunluğunun su altında bulunması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bölgede 2020 yılında su altı kazı çalışmaları başlatılmıştı.

Adalar Denizinde ve Akdeniz’de o dönem yerleşik olan Helenistik dönem krallıklarının odun sağladığı, Roma, Bizans dönemlerinde etkin bir tecim yaşamına tanıklık eden liman, Osmanlı dönemine gelindiğinde Karadeniz’in Anadolu’ya açılan kapısı oldu aynı zamanda da İstanbul’un gereksinimlerin karşılanması amacıyla kullanılan bir dağıtım ve üretim noktasına dönüştü.

Karadeniz kıyılarında gerçekleştirilen ilk bilimsel su altı kazısı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü onayıyla Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma, Karadeniz kıyılarında yapılan ilk bilimsel su altı kazısı olma özelliği taşıyor.

Dalış yapan ekipler, yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanı taradılar ve karadan 80 metre uzakta, dört metre derinlikte tarihin günümüze ulaşan kalıntılarıyla karşılaştılar. Antik limana ait iki mendirek parçasının konumunu belirleyen ekipler, en çok amfora kalıntıları buldular. Amforaların en erken tarihlisinin MÖ 4. yüzyıl, en geç tarihlisinin ise MS 12. yüzyıla ait olduğu belirlendi. Yapıtlar arasında en çok “Geç Roma” dönemine ait ürünlere rastlandı.

aa.com.tr

aa.com.tr

aa.com.tr

Su altı kazı çalışmalarında ayrıca kale kalıntıları, limandaki gündelik yaşamla ilişkili seramik gereçler bulurken, dört bölgede batıkların konumları da belirlendi.

Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesine yayılan seramiklerin Kerpe Limanı’nda bulunması kentteki tecim etkinliğinin hareketliliğin kanıtı olarak gösterildi.

Bölgedeki yoğun kültür varlığını göz önüne alarak, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Kerpe Koyu’nun “1. derece arkeolojik sit alanı” olarak belirlendiğini duyurusu yapıldı. Böylece alınan bu karar doğrultusunda, bu alanda inşaat çalışması yapılamayacağı gibi, deniz taşıtları demirleme yapamayacak ya da balıkçılık amaçlı ağ kullanılamayacak.

(Kaynak: aa.com.tr)

“İki Deniz Bir Şehir: Kocaeli ve Deniz Ulusal Fotoğraf Yarışması”nın Sonuçları Açıklandı

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi iş birliğiyle ikincisi düzenlenen “İki Deniz Bir Şehir: Kocaeli ve Deniz Ulusal Fotoğraf Yarışması”nın sonuçları açıklandı.

“Deniz” ve “Tarihi Mekanlar ve Kültür” başlıklı iki dalda düzenlenen ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından da desteklenen yarışmada “Deniz” dalında (kategorisinde) Ömer Faruk Güler, ‘Flamingolar’ başlıklı yapıtıyla birincilik ödülünü kazandı.

İzmit Sabancı Kültür Merkezi’nde toplanan Seçici Kurul, ‘Deniz’ dalında 125 katılımcıya ait 419 adet yapıtı, ‘Tarihi Mekanlar ve Kültür’ dalında ise 89 katılımcının 301 adet yapıtı olmak üzere toplamda 214 katılımcının 720 yapıtını değerlendirdi.

Deniz Kategorisinde Ömer Faruk Güler’in ‘Flamingolar’ yapıtı birinci, Orhan Akça’nın ‘Siste Osmangazi Köprüsü’ adlı yapıtı ikinci ve Hasan İçel’in ‘Körfez Limanı’ adlı yapıtı üçüncü oldu. Abdurrahman Çetin’in ‘Balıkçılar’, İsmail Balcı’nın ‘Pembe Kayalar’ ve Aytül Akbaş’ın ‘Balıkçı’ yapıtları da mansiyon ödülü kazandı.

bugunkocaeli.com.tr

bugunkocaeli.com.tr

bugunkocaeli.com.tr

bugunkocaeli.com.tr

bugunkocaeli.com.tr

‘Tarihi Mekanlar ve Kültür’ dalında ise Hasan İçel’in ‘Çerkez Sürgünü Anma’ başlıklı yapıtı büyük ödülün sahibi oldu.

Başarılı olan yarışmacılara ödülleri, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda, ‘Tarihi Tren Garı Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonu’nda düzenlenen törenle takdim edilecek.

(Kaynak: bugunkocaeli.com.tr)