Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki “Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyon Sergisi”, Türk Milletinin 107 Yıl Önce Elde Ettiği Büyük Deniz Zaferinin Anımsanmasını Sağlıyor.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin koleksiyonundan yararlanılarak, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda, 2021 yılında açılan “Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyon Sergisi”; Türk milletinin 107 yıl önce elde ettiği büyük zaferin anımsanmasını sağlıyor.

Türk, İngiliz ve Fransız gemilerinin, tüm ayrıntılarıyla izlenmesine olanak veren 1/100 ölçekteki 26 adet gemi maketinin boyutları, 1 – 1,5 metre arasında değişiyor.

Çanakkale Savaşı, yalnızca Türk tarihinin değil aynı zamanda Avrupa tarihinin de seyrini etkileyen savaşların başında geliyor. 107 yıl önce İngiliz ve Fransız gemilerinden oluşan Birleşik Filo, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek İstanbul’u kuşatmayı ve çevre bölgelerle birlikte boğazların denetimini ele geçirmeyi planlıyordu. Türk ordusu, hem 18 Mart 1915’te gerçekleşen deniz savaşında hem de daha sonrasında aylarca süren kara savaşında on binlerce şehit vermesine karşın Müttefik Devletleri geri çekilmek zorunda bırakmıştı.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda 2021 yılında açılan sergide “Nusret Mayın Gemisi”, “Muavenet-i Milliye”, “Gülcemal Vapuru”, “Gazi Alemdar”, “Halep Vapuru”, “Sultanhisar Torpidobotu” ve “Ertuğrul Fırkateyni” gibi hem Çanakkale savaşında görevler üstlenen hem de Türk denizcilik tarihinde çok önemli yerleri bulunan Türk gemileri yer alıyor. Ayrıca, Çanakkale’yi geçmeye çalışan İngiliz ve Fransız gemileri Suffren, Inflexible, Irresistible, Goliath, Lord Nelson, HMS Triumph, Charlemagne, Queen Elizabeth, Bouvet, Ocean gibi dönemin en ileri teknolojisine sahip savaş gemileri de koleksiyonu oluşturan parçalar arasında bulunuyor.

iha.com.tr

neu.edu.tr

İngiliz Kraliyet Donanması ön dretnotu HMS Goliath başta olmak üzere pek çok gemiyi batıran “Muavenet-i Milliye” gemisinin torpidoları ve Irresistible, Ocean ve Bouvet adlı üç büyük savaş gemisini batıran “Nusret Mayın Gemisi”nin denize döşediği mayınlara ait 1/1 ölçekli modeller de koleksiyonda yer alıyor.

Sergide, Mustafa Kemal Atatürk’ün yatı “Savarona”nın ve “Bandırma Vapuru”nun maketleri ayrıca “Muavenet-i Milliye”nin kaptanı Yüzbaşı Ahmet Saffet Oktay’ın ve “Nusret Mayın Gemisi”nin kaptanı Yüzbaşı Tophaneli İsmail Hakkı Bey’in portreleri ile Çanakkale Deniz Savaşlarını betimleyen yapıtlar da bulunuyor.

(Kaynak: neu.edu.tr, iha.com.tr)

“Alaşya’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine” Görsel Sanatlar Yarışması, Bilinen Tarihin Ötesine Uzanan Kıbrıs Türklüğünü Ve Anadolu İle Olan Kültürel – Tarihsel Bağları Konu Alıyor

Yarışma, Alaşya’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kadar uzanan süreçte Kıbrıs’ın Türklerle ilgili geçmişini ve Anadolu ile olan derin bağlarını konu alıyor.

Kıbrıs’ta yaşayan Türkleri varlığı 1571 yılında Osmanlı fethine dayandırılmasına karşın Kıbrıs ve Anadolu’nun geçmiş tarihi incelendiğinde Hitit İmparatorluğu döneminde adanın imparatorluk sınırları içerisinde yer aldığı ve isminin “ALAŞYA” olduğu biliniyor. “Alaşya” sözcüğü ise Türk dili kökenli bir sözcük olarak “ülke-ulus-millet-kavim” anlamına geliyor.

“Alaşya’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” adlı yarışma, bu nedenle; iki ülke arasındaki bağın ne kadar köklü olduğunu somut olarak göstermek ve var olan bağları daha da güçlendirmek, farkındalık yaratarak geniş kitlelere bunu ulaştırabilmeyi amaçlıyor.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından düzenlenen yarışmaya; resim, heykel, seramik, baskı resim, el sanatları, artistik tekstil ve tasarım çalışmaları, dijital sanatlar (video sanatı, dijital yerleştirme, vb.) görsel sanatlar alanını içeren, güzel sanatlarla ilgili her hangi bir lisansüstü programında eğitim gören lisansüstü öğrencileri katılabiliyor.

Seçici kurullar tarafından belirlenen başarılı yapıtlar, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi gibi önemli müzelerin koleksiyonlarında kalıcı olarak yer alacak.

Yarışmaya son katılım tarihi 20 Nisan 2020

Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.